Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH738 Süt Sanayi Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sütün kimyasal bileşimi ve mikroflorası, sütün mikrobiyolojik kalitesinin saptanma metodları, sütün muhafaza metodları, süt üretim hijyeni, süt işletme hijyeni, ineklerin meme temizliği ve mastitis tespiti konularının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen, O.C., Tekinşen, K. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniversitesi Basımevi – Konya. Özalp, E. ve Kaymaz, Ş. 1994. Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Metin, M. 2005. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir. Metin, M. 2001. Süt Teknolojisi. Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. Demirci, M. ve Şimşek O. 1997. Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. – İstanbul. Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 1. Principles and properties. USA Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 2. Product Manufacturing. USA. Cogan, T.M., Accolas, J.P. 1996. Dairy starter culture. USA. Marth, E.H., Steele, J.L. 2001. Applied dairy microbiology. USA Trevor Britz, Richard K. Robinson 2008. Advanced Dairy Science and Technology, Wiley-Blackwell, Emler H. Marth, James L. Steele, 2001. Apply Dairy Microbiology Second edition. USA,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt mikrobiyolojisi, sanitasyon programları, mastitis, süt muhafaza yöntemleri, HACCP planı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sütün tanımı ve oluşumu
2 Sütün bileşimi
3 Sütün fiziksel özellikleri
4 Sütün kimyasal özellikleri
5 Sütün mikrobiyolojik özellikleri
6 Sütteki inhibitörik maddeler
7 Sütteki patojen bakteriler
8 Süt üretiminde sırasında uygulanması gerekli hijyen
9 Süt işletmelerinde hijyenik uygulamaları
10 Sağım hijyeni
11 Alet ve ekipmanların hijyeni
12 Mastitisli sütler
13 Sütte platform testleri
14 Sütün kimyasal kalitesinin saptanma metodları
15 Sütün mikrobiyolojik kalitesinin saptanma metodları
16 Sütün muhafaza metodları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84051 1166916 Sütün kimyasal bileşimi ve mikroflorası,
84052 1168323 Sütün mikrobiyolojik kalitesinin saptanma metodları,
84053 1180848 Sütün muhafaza metodları,
84054 1166411 Süt üretim hijyeni, süt işletme hijyeni, ineklerin meme temizliği ve mastitis tespiti konularının öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.