Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH739 Süt Yan Ürünleri Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Peyniraltı suyu yan ürünleri, peyniraltı suyu ürünleri, fermente peyniraltı suyu ürünlerinleri teknolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hui, Y.H. 1993. Dairy Science and Technology Handbook. 3. Applications Science, technology, and engineering. İnal, T. 1990. Süt ve süt ürünleri hijyen ve teknolojisi. İstanbul. Elmer H. Marth.,mJames L. Steele, 2001 Applied Dairy microbiology. Second edition, Marcel Dekker AG, Basel, Switzerland,.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sanayi işletmelerinden elde edilen yan ürünler ve nitelikleri ile yan ürünlerin geri kazanılması ve kullanım alanları, peyniraltı suyu yan ürünleri, peyniraltı suyu ürünleri, fermente peyniraltı suyu ürünleri konularının öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sanayi yan ürünleri
2 Peynir altı suyu teknolojisi
3 Peynir altı suyu kullanım alanları
4 Haşlama suyu
5 Tereyağ artıkları
6 Yağsız süt,
7 Yayık altı,
8 Ayran
9 Kazein üretimi
10 Ara sınav
11 Laktoz üretimi
12 Yan ürünlerin değerlendirme yöntemleri
13 Yan ürünlerin değerlendirme yöntemleri
14 Süt sanayi yan ürünlerinin hayvan beslemede kullanılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84351 1189074 Süt sanayi yan ürünlerini öğrenir.
84352 1193304 Peynir altı suyunun gıda sanayinde kullanımı ve teknolojisini bilir
84353 1172812 Kazeinin gıda sanayinde kullanım alanları ve teknolojisini bilir
84354 1190432 Laktozun gıda sanayinde kullanım alanları ve teknolojisini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.