Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH740 Gıda Toksikolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıda toksikantları ve tanımlanmaları ile toksisiteyi etkileyen faktörler, bitki toksinleri ve insan sağlığı, alkaloidler, mikotoksinler, bakteriyel toksinler konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mello, J.P.F.D. 2003 Food Safety: Contaminants and Toxins. Klaasen, C.D. 2001, Casarett and Doull’s Toxicology, Fifth Edition, McGraw-Hill. Šimic, B., Kniewald, J.1997, Toxicological Aspects of Food, Elsevier Applied Science.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalardaki toksik bileşenler, gıdaların işlenmesinden kaynaklanan toksinler, gıda katkı maddeleri, çevresel kontaminantlar, pestisitler ve antibiyotik kalıntıları da dahil olmak üzere gıdaların güvenliliği ile ilgili yasa ve düzenlemeler konularının öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler;
2 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler;
3 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler;
4 Gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmeler;
5 Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler;
6 Pestisitler ve veteriner ilaçları;
7 Gıda katkı maddeleri;
8 Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar;
9 Gıdaların ışınlanması;
10 Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler;
11 Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği;
12 İçme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlar,
13 Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri;
14 Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88180 1182980 Gıdalardaki toksinler,
88181 1154065 Bakteri,
88182 1161948 Bitki,
88183 1175647 Mikotoksin

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.