Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH747 Kanatlı Eti Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kanatlı etinin besleyici değeri, kontaminasyon kaynakları, muhafaza yöntemleri, ürün üretim teknolojileri, kalitesi hakkında bilgi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Doç. Dr. Göknur TERZİ GÜLEL, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mead G. Microbiological Analysis of Red Meat, Poultry and Eggs. Woodhead Publishing Limited, England, 2006. 2. Arslan A. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Özkan Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara, 2002. 3. Mead G. Food Safety Control in the Poultry Industry. Woodhead Publishing Limited, England, 2005. 4. Mountney, G.J. and Parkhurst, C.R. Poultry Products Technology. CRC Press, 1995. 5. Yücel A. Kanatlı Etleri Teknolojisi. U.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa, 2002. 6. Uğur M, Nazlı B, Bostan K. Gıda Hijyeni. Teknik Yayınevi, İstanbul, 2003. 7. http:www.gkgm.gov.tr. Türk Gıda Kodeksi. İlgili Yönetmelikler ile Ürün Tebliğleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi kazandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 1 25 1
14 Gözlem 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, dünyada ve ülkemizde kanatlı eti üretim ve tüketimi,
2 Endüstride kullanılan kanatlı hayvan etleri (tavuk, hindi, bıldırcın, ördek, devekuşu ve kaz), bileşimi ve besin değeri,
3 Kanatlı hayvanların mezbahaya nakli, nakil için gerekli yasal belgeler, kesim öncesi ve kesim sırasında karkas kalitesini etkileyen faktörler,
4 Kanatlı kesim hattı-1 (canlı hayvan kabul, sersemletme, kan akıtma, tüy ıslatma, tüy yolma),
5 Kanatlı kesim hattı-2 (yıkama, ayak, baş ayrımı, iç organ çıkarma, soğutma, sınıflandırma, tartım, paketleme, depolama),
6 Kanatlı etlerindeki postmortal değişimler,
7 Kanatlı gövde etinin parçalanması (bütün, but, göğüs, kanat, baget, boyun, vb), karkas kalitesi ve derecelendirme ile mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti,
8 Kanatlı etinin muhafazasında kullanılan soğutma yöntemleri, muhafaza süresi üzerinde etkili faktörler,
9 Kanatlı etinin dondurarak muhafazası ve dondurulmuş etlerin çözdürülmesi ile kanatlı etinin ambalajlanması ve etiketleme,
10 Kanatlı eti mikrobiyolojisi, patojen, saprofit ve indikatör mikroorganizmalar,
11 Mikrobiyal kontaminasyon kaynakları ve kontrolü ile fiziksel ve kimyasal dekontaminasyon yöntemleri,
12 Kanatlı eti ürünleri, ürün özellikleri, hijyen, ambalajlama, etiketleme, muhafaza,
13 Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesisleri, kanatlı hayvan eti ve ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler,
14 Kanatlı hayvan ürünleri üreten işletmelerde sanitasyonun önemi, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429061 Dünyada ve ülkemizde kanatlı eti üretim ve tüketimi, sektörün durumu ile ilgili güncel bilgiler öğrenir,
2 1429071 Kanatlı etinin mikrobiyal kontaminasyon kaynakları ve kontrolü ile dekontaminasyon yöntemlerini öğrenir,
3 1429110 Kanatlı eti ve ürünlerinin soğuk muhafazasında kullanılan yöntemleri öğrenir,
4 1429117 Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesisleri, kanatlı hayvan eti ve ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir,
5 1429118 Kanatlı kesim ve kanatlı eti üretim işletmelerinde sanitasyonun önemi, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu hakkında bilgi edinir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.