Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH750 Etlerin Soğutularak ve Dondurularak Muhafaza Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karkasların ve etlerin soğutma ve soğukta muhafaza yöntemleri, karkas ve etlerin dondurma ve donmuş muhafaza yöntemleri, soğuk ve donmuş muhafaza süresi üzerinde etkili olan faktörlerin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

James, S.C., James,C. 2002.Meat refrigeration. Woodhead Publishing, Pearson, A.M. 1994. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish products. UK. Yıldırım, Y. 1996. Et Endüstrisi. Ankara. Brown, M. 2000. HACCP in the meat industry. England. Hui, Y. 2001 Meat Science and Applications

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karkasların ve etlerin soğutma yöntemleri ile dondurma yöntemleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca, karkas ve etlerin bu işlemler sırasında (soğutulmaları ve dondurulmaları) uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etlerin Soğutulması
2 Hızlı Soğutma Yöntemi
3 Çok Hızlı Soğutma Yöntemi
4 Şok Soğutma Yöntemi
5 Soğuk ve Donmuş Muhafaza Süresi Üzerine Etkili Olan Faktörler
6 Etlerin Ön Soğutma Süreleri
7 Etlerin Başlangıçtaki Mikrobiyel Yükü veya Kontaminasyon Durumları ve pH Dereceleri
8 Etlerin Muhafaza Koşulları Karkas veya Etlerin Ambalaj Durumları ve Ambalaj Şekilleri
9 Depoların Hijyenik Durumları ve Atmosfer Bileşimi Deponun Doluluk Derecesi veya Kapasitesi
10 Karkasların Büyüklüğü Kabuk Yağı Kalınlığı, Yağlılık Derecesi ve Yağların Doymamışlık Oranları
11 Dondurma Yöntemleri
12 Durgun Havada Dondurma Hava Akımında Dondurma
13 Soğutucu Çözeltilerle Dondurma Plakalı Metal Kaplarda Dondurma Kriyojenik Dondurma
14 Etlerin Muhafaza Süresini Etkileyen Faktörler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87369 1166593 Soğutma ve et kalitesi,
87371 1185596 Soğuk zincir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.