Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH752 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Et ve balıklarda bulunması muhtemel parazitler, oluşturduğu enfeksiyonlar, bu parazitlerden korunma yöntemleri, parazitlerin tanımlanması Protozoan parazitler, Toxoplasma, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba, Giardia, Nematodlar, Anisakis ve Pseudoterranova, Ascaris, Angiostrongylus cantonensis ve A. costaricensis Gnathostoma sp., Trichinella spiralis (trichinosis) Trematodes, Clonorchis/Opisthorchis Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, Paragonimus Sestodlar Taenia spp., Diphyllobothrium spp., Echinococcus spp. konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ynes R. Ortega 2006. Foodborne Parasites, Springer Science, USA, Fish parasitology. http://www.uprm.edu/biology/profs/bunkley /parasitologybook/ M. A. Taylor, R. L. Coop, R. L. Wall , 2007. Veterinary parasitology.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kasaplık hayvanlar, tavuk ve balık etlerinde bulunan ve bu etlerin çiğ ya da pişmiş yenmesiyle insan ve diğer hayvanlara bulaşan parazit türleri hakkında morfolojik ve biyolojik bilgi ile bunların teşhis ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 5 20 1
7 Laboratuvar 5 10 1
10 Tartışma 14 5 1
11 Soru-Yanıt 14 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et ve balıklarda bulunması muhtemel parazitler
2 Helmint kaynaklı hastalıklar
3 Helmint kaynaklı hastalıklar
4 Helmint kaynaklı hastalıklar
5 Helmint kaynaklı hastalıklar
6 Protozoer kaynaklı hastalıklar
7 Protozoer kaynaklı hastalıklar
8 Protozoer kaynaklı hastalıklar
9 Protozoer kaynaklı hastalıklar
10 Protozoer kaynaklı hastalıklar
11 Arthropot kaynaklı hastalıklar
12 Arthropot kaynaklı hastalıklar
13 Parazitlerden korunma yöntemleri
14 Parazitlerden korunma yöntemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87005 1184145 Parazitlerin yaşam siklusu,
87006 1188769 Protozoonlar,
87007 1189138 Nematodlar,
87008 1185438 Sestodlar,
87009 1174807 Parazitten korunma yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.