Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner ilaç kalıntıları, colistin, erytromycine, tylosin, Colistin , Flumequine, Melengestrol acetate Ractopamine hydrochloride, Trichlorfon (metrifonate), Triclabendazole, hormonlar, sedatifler, trancilizanlar konularının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veterinary Drug Residues: Toxicological evaluation of WHO Food Additives Series:57. Sixty-sixth meeting of the joint. WHO/FAO Expert Committee on Food Additives, Gneva, 2006. O’Keeffe,M. 1999.Mehods for Veterinary Drug Residue analysis in food. WHO/VBC/DS/8863. Final Report Project ARMS No. 4033, William T. Hubbert, Harry V. Hagstad, Elizabeth Spangler, and Michael H. Hinton, 1996 Food Safety and Quality Assurance: Foods of Animal Origin. Wiley-Blackwell; 2 edition, Iowa State University Press, Iowa, Evaluation of certain veterinary drug residues in food : sixty-sixth report of the joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives. – Geneva : World Health Organization, 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner ilaçları ve kullanım alanları ile bunların kalıntı oluşturma riskleri, bu kalıntıların insan sağlığı üzerine etkileri ayrıca, gıda maddelerinde kalıntı analizlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal gıdalar nelerdir? Önemleri ve kullanımı
2 Hayvan sağlığı
3 Hayvanlarda kullanılan ilaç ve benzeri maddeler
4 Antibiyotikler
5 Anabolizanlar
6 Farmakolojik etkili diğer ajanlar
7 Kullanım şekilleri
8 Etkileri
9 Kalıntı izleme programları ve önemi
10 Kalıntı analizleri I
11 Kalıntı analizleri II
12 Türkiye’deki durum ve uygulanan politikalar
13 Mevzuat
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516762 Veteriner ilaç kalıntıları
2 1516763 Gıdalarda kalıntı analiz yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3
2 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek