Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH702 Gıda Kimyası-II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gıda kimyası, su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin bileşimi ve gıda hileleri hakkında bilgi kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Food Science (Potter, N. N., Hotchkiss J. H., 1998) 2.Food Analysis Laboratory Manual (Nielsen, S. Suzanne 2003) 3.Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İnal, T. 1992. Final Ofset İstanbul. 5.Gıda Kimyası. Saldamlı, İ. 1998. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara. 6.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Uygulama Ders Notları.. Akgün, S., Sarımehmetoğlu, B., Çelik, H., Şireli, T., Küplülü, Ö. 1995. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste, gıdaların kimyasal yapısı, protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler ile gıdaların bileşimindeki maddelerin oluşturduğu reaksiyon ve gıdaların kimyasal analizleri hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Bilimi
2 Su Hijyeni I
3 Su Hijyeni II
4 Karbonhidratlar I
5 Karbonhidratlar II
6 Proteinler I
7 Proteinler II
8 Yağlar I
9 Yağlar II
10 Vitaminler
11 Ara sınav
12 Mineraller
13 Enzimler I
14 Enzimler II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302966 Gıdanın temel kimyasal yapısını öğrenir.
2 1302967 Gıda maddelerindeki sağlığa zararlı etken ve maddeleri öğrenir.
3 1302968 Gıdalardaki kimyasal değişimleri öğrenir
4 1302969 Gıdaların organizmadaki fonksiyonlarını öğrenir.
5 1302970 Besin öğelerinin gruplandırılması ve organizmadaki etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5
2 3 3 5
3 5
4 2 5
5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek