Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927003 1 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
2 75082 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
3 75078 Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
4 75081 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
5 75079 Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6 75080 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
7 75083 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.