Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanlarında memenin anatomisi ve fizyolojisini göz önünde bulundurarak meme muayenesi yöntemlerini ve memenin hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacakları aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları. Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker (eds) ISBN: 978-605-9720-11-3, Medipres Yayıncılık Ltd. Şti., Malatya. İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları. Ayhan BAŞTAN, Kardelen Ofset Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri San. Tic. ltd. Şti. ISBN: 978-605-61595-0-3, Ankara, 2010. Evcil Hayvanlarda Memenin Deri Hastalıkları, Dolaşım Bozuklukları ve Operasyonları. Dursun Ali DİNÇ, Ülkü Matbaası, Konya, 1995. Aral Y, Ünal N, Saçaklı P, Şahal M, Baştan A, Arıkan MS. Süt Çiftliği İyi Uygulama Rehberi. 1. Baskı, İzmir, Tükeller Matbaası. 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çiftlik hayvanlarda mastitis ve meme hastalıkları anlatılmakta, bu hastalıkların profilaksisi ve mastitis kontrol programları da öğretilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 4 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
8 Rehberli Problem Çözümü 15 3 45
28 Makale Kritik Etme 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meme bezinin anatomisi
2 Memenin savunma mekanizmaları ve laktasyon fizyolojisi
3 Süt verimi ve kompozisyonunu etkileyen faktörler
4 Mastitise predispoze faktörler
5 Mastitisin tanımı ve sınıflandırması
6 Mastitiste tanı yöntemleri
7 Mastitis sağaltımında temel ilkeler
8 Klinik mastitislerin sağaltımı
9 Mastitisten korunmada temel ilkeler
10 Mastitis kontrol programları
11 Mastitis kontrol programları
12 Sağım ve sağım makinaları
13 Meme operasyonları
14 Meme derisi ve meme başı hastalıkları
15 Meme derisi ve meme başı hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516514 Çiftlik hayvanlarında memenin anatomisi ve fizyolojisini bilir
2 1516515 Meme hastalıklarının sağaltımını ve gerekli operasyonlarını yapar
3 1516516 Meme muayene yöntemlerini ve hastalıklardan korumak için yapılacakları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78438 Evcil hayvanlarda doğum ve jinekolojinin temelleri, üreme organları ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bu hastalıkların tedavileri ile reprodüktif biyoteknoloji ve sürü fertilite yönetimi alanlarındaki bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
2 78439 Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 78443 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim dalı ve ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Bu alandaki bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 78444 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
5 78440 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir ve araştırma önerileri geliştirir.
6 78442 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında diğer araştırıcılar, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır.
7 78441 Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahiptir