Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 927003 1 1 6

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Hande Gürler

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İneklerde Meme Cerrahisi
2 İneklerde meme ve meme derisi hastalıkları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70772 Evcil hayvanlarda doğum ve jinekolojinin temelleri, üreme organları ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bu hastalıkların tedavileri ile reprodüktif biyoteknoloji ve sürü fertilite yönetimi alanlarındaki bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
2 70773 Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 70777 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim dalı ve ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Bu alandaki bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 70778 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
5 70774 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir ve araştırma önerileri geliştirir.
6 70776 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında diğer araştırıcılar, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır.
7 70775 Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahiptir