Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN611 Otonom Sinir Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Otonom sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özelliklerini öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Doç. Dr. M. Erdem Gültiken, Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002. 5. Miller ME: Anatomy of the dog. WB. Sounders Company. Phledelphia, London, 1964..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir sisteminin özel bir bölümü olan ve canlı isteği dışındaki tüm hayatsal fonksiyonları yönlendiren otonom sinir sisteminin anatomisinden detaylı olarak bahseder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Systema nervosum autonomicum
2 Pars symphatica ve pars parasympatica genel özellikleri
3 Pars symphatica
4 Pars cephalica trunci symphatici
5 Pars cervicalis trunci symphatici
6 Pars thoracalis trunci symphatici
7 Pars lumbalis trunci symphatici
8 Pars sacralis trunci symphatici
9 Plexus autonomici
10 Plexus aorticus thoracicus
11 Plexus aorticus abdominalis
12 Ara sınav
13 Plexus pelvinus
14 Pars parasymphatica I
15 Pars parasymphatica II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383947 Temel anatomi bilgisi kazandırır
2 1390270 Yüksek lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75052 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75050 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 75051 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 75048 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 75047 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 75045 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 75049 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 75044 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75046 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 4 3 2 3
2 5 3 3 3 3 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek