Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Anatomi çalışmalarında gerekli ve şart olan tespit işleminin yöntemini öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Doç. Dr. M. Erdem Gültekin, Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomik materyallerin hazırlamasında kullanılan yöntemler ile fiksasyon sıvıları, bunların hazırlanması ve uygulanmasından bahseden bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadavra hazırlanışı hakkında genel bilgi
2 Kadavra fiksasyonu
3 Fiksasyon solusyonları
4 Diseksiyon malzemeleri
5 Maserasyon
6 İskelet yapım teknikleri
7 İskeletin tamamlanması
8 Kan damarlarına lateks enjeksiyonu
9 Corrosion cast tekniği
10 Merkezi sinir sisteminin boyanması
11 Carnivora diseksiyonu
12 Ara sınav
13 Equide diseksiyonu
14 Ruminantia diseksiyonu
15 Kanatlı hayvan diseksiyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413257 Temel anatomi bilgisi kazandırmak
2 1414043 Yüksek lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75052 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75050 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 75051 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 75048 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 75047 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 75045 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 75049 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 75044 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75046 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 2 3 4 3 3 2
2 5 3 2 2 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek