Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN604 Hareket Sistemi II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil memelilerde vücut yapısı, duruşu ve hareket özelliklerini öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eklem ve kaslar ile ilgili genel bilgiler ile bu yapıların neleri ihtiva ettiği incelenir. Hareket sistemi hakkında kadavra üzerinde karşılaştırmalı uygulamalar yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 15 3 45
7 Laboratuvar 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eklemlerin genel özellikleri
2 Articlationes Fibrosa- Articlationes Cartilaginea- Articlationes Synoviales
3 Eklem hareketleri
4 Articulationes columna vertebrales
5 Articulationes thoracis
6 Articulationes membri thoracici
7 Articulatio membri pelvini
8 Musculi skeleti-musculi cutanei-musculi capitis
9 Musculi colli
10 Musculi dorsi
11 Ara sınav
12 Musculi thoracis-Musculi abdominis
13 Musculi membri thoracici
14 Musculi membri pelvini
15 Bursae et vaginae synoviales

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287254 Evcil memeli hayvanların (at, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi vb ) hareket sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
2 1287255 Öğrenci kemik ve kaslar üzerinden tür tayini yapılmasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 4 3 3 2
2 4 3 2 3 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek