Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN606 Sindirim Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil memelilerde sindirim sistemi organlarının morfoljik özelliklerini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio 6. -Clinical anatomy for small animal practitioners 7. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sindirim sistemi organlarının Anatomisi hakkında karşılaştırmalı ve uygulamalı bilgiler verir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
7 Laboratuvar 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Splanchnologia’ye giriş ve genel tanımlar, vücut boşlukları, sindirim sisteminin tanımı ve bölümleri
2 Cavum oris’in anatomik yapıları
2 Lingua Anatomisi
4 Glandulae salivales
5 Dentes ve hayvan türlerine göre diş formülleri
6 Pharynx Anatomisi
7 Esophagus ve Gaster Anatomisi
8 Ruminant midelerinin anatomisi ve diğer türlerin mideleri ile karşılaştırılması
9 Intestinum tenue - duodenum, jejenum ve ileum ve türlere göre farklılıkları
10 Intestinum crassum- caecum, colon, rectum, ve türlere göre farklılıkları
11 Canalis analis ve anus anatomisi
12 Ara sınav
13 Peritoneum; omenrum majus ve omentum minus
14 Hepar Anatomisi
15 Pancreas ve Lien anatomisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299881 1. Evcil memeli hayvanların sindirim sistemine ait iç organlarını diğer türlerle karşılaştırmalı olarak öğrenir.
2 1299882 2. Evcil memeli hayvanların sindirim sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
3 1299884 3. Klinik uygulamalarda ve genel eksenterasyonlarda esas alınabilecek ve hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 3 4 4 3 2 2
2 5 3 2 3 4 4 3 2 2
3 5 3 2 3 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek