Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN608 Dolaşım Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil memeli hayvanlarda genel olarak dolaşım sistemini temel anatomik ve fonksiyonel özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK, Prof. Dr. M. Erdem Gültiken, Doç. Dr. Burcu ONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio 6. -Clinical anatomy for small animal practitioners 7. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde kalp, arterial ve venöz damarlar sistemi, lenf damarları ile fötal ve portal dolaşım hakkında karşılaştırmalı ve uygulamalı bilgileri verir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Angiologia’ye giriş
2 Cor-pericardium
3 Circulus sanguinus
4 Vasae-Arteria
5 Aorta- Trunchus brachiocephalicus
6 Aorta thoracica- Aorta abdominalis
7 Venae- Vv. Cordis-Vv. pulmonales
8 V. cava craniales
9 Sinus dura matris
10 V. azygos -V. cava caudalis
11 Ara sınav
12 V. portae
13 Systema lymphaticum
14 Vasa lymphatica
15 Lenf düğümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280529 1. Evcil memeli hayvanlarda kalp, kan ve lenf dolaşımı sağlayan damarların temel anatomik ve fonksiyonel özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğrenir
2 1280534 2. Evcil memeli hayvanlarda klinik muayene ve uygulamalarda yararlanılan dolaşım sistemi yapılarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek