Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN610 Periferik Sinir Sitemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil memeli hayvanların periferik sinir sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio 6. -Clinical anatomy for small animal practitioners 7. Pasquini, C., Spurgeon, T., Pasquini, S., 1989. Anatomy of Domestic Animals, Sudz Publishing, Dallas. 8. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat 9. Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G., 1987. Textbook of Veterinary Anatomy, W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde cranial ve spinal sinirleri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nervi craniales (nn. olfactori- n. opticus)
2 Nervi craniales (n. oculomotorius- n. troclearis)
3 Nervi craniales (n.trigeminus)
4 Nervi craniales (n. abducens- n. facialis)
5 Nervi craniales (n.vestibulocochlearis – n. glossopharyngeus)
6 Nervi craniales (n. vagus)
7 Nervi craniales (n. accesorius- n. hypoglossus)
8 Nervi spinalis
9 Nervi cervicales
10 Plexus cervicalis, Plexus brachialis
11 Nervi thoracici, Nervi lumbales
12 Ara sınav
13 Plexus lumbosacralis
14 Nervi sacrales
15 Nervi caudales

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231915 Evcil memeli hayvanların periferik sinir sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
2 1231916 Tanı ve operatif uygulamalarda sıkça kullanılan sinirlerin innervasyon bölgelerinin ve anestezi için seçim yerlerinin anatomik özelliklerini öğrenir.
3 1231917 Klinik uygulamalarda veteriner hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 4 4 3 2 3
2 5 3 3 3 4 4 3 2 3
3 5 3 3 3 4 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek