Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN603 Hareket Sistemi I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil memelilerde vücut yapısı, duruşu ve hareket özelliklerini öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde iskelet sistemi karşılaştırmalı olarak incelenir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 30 2 60
7 Laboratuvar 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İskeletin genel taksimi
2 Skeleton appendiculare-Ossa membri thoracici I
3 Skeleton appendiculare-Ossa membri thoracici II
4 Ossa membri pelvini I
5 Ossa membri pelvini II
6 Ossa membri pelvini III
7 Skeleton Axiale- Ossa Cranii I
8 Skeleton Axiale- Ossa Cranii II
9 Skeleton Axiale- Ossa Cranii III
10 Ara sınav
11 Columna vertebralis I
12 Columna vertebralis II
13 Skeleton thoracis I
14 Skeleton thoracis II
15 Hayvan türlerinin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506453 Veteriner hekimlik diline temel teşkil edecek anatomi terminolojisini öğrenir
2 1506454 Evcil memelilerdeki iskelet sistemini öğrenir
3 1506455 Evcil memelilerin iskelet sistemindeki anatomik farklılıkları belirleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75052 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75050 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 75051 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 75048 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 75047 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 75045 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 75049 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 75044 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75046 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 4 3 2 3
2 5 3 3 3 3 4 3 2 3
3 5 3 3 3 3 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek