Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil kanatlılardaki Anatomik yapıları sistematik olarak öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil kanatlıların anatomisini sistematik ve detaylı olarak inceler. Memelilerden farklılık gösteren anatomik yapıları ve bu yapıların işlev ve fonksiyonlarını vurgular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı anatomisine giriş, evcil kanatlı türleri, evcil kuşların orijinleri.
2 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (osteologia and chondrologia)
3 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (arthrologia)
4 Kanatlılarda aktif hareket sistemi (myologia)
5 Kanatlılarda sindirim sistemi.
6 Kanatlılarda solunum sistemi
7 Kanatlılarda üriner organlar
8 Kanatlılarda dişi genital organları
9 Kanatlılarda erkek genital organları
10 Kanatlılarda endokrin sistem
11 Kanatlılarda dolaşım sistemi
12 Arasınav
13 Kanatlılarda sinir sistemi
14 Kanatlılarda duyu organları
15 Kanatlılarda deri ve epidermoidal organlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232026 Kanatlı vücudundaki ana sistemleri ve Sistematik Anatomi’nin temel kavramlarını öğrenir.
2 1232027 Tavuk esas alınarak evcil kanatlıların hareket ve sinir sistemlerinin temel özelliklerini ve evcil memelilerle benzerlik ve farklılıklarını öğrenir.
3 1232028 Kanatlı hayvanların dolaşım, sinir sistemi ve duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 2 3 4 3 3 3
2 5 2 2 2 3 4 3 3 3
3 5 2 2 2 3 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek