Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501036632012 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarih olaylarının ele alınıp anlatıldığı tarihi metinlerin tarih öğretimi açısından değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara 2005, Anı Yayıncılık; İsmail ÖZÇELİK, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara 2001, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Mehmet TAŞPINAR, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Elazığ 2005; Leyla KÜÇÜKAHMET, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 2001, Nobel Yayın Dağıtım; Cevat ALKAN- Mehmet KURT, Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Ankara, Anı Yayıncılık; Kenneth D. MOORE, Öğretim Becerileri, Editör: Ersin Altıntaş, Çev: Nizamettin Kaya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Yüksel ÖZDEN, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 2003, peGem Yayıncılık; Nurettin FİDAN, Eğitim Psikolojisi, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1985, Alkım Yayıncılık; Ali YILDIRIM- Hasan ŞİMŞEK, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara 2006, Seçkin Yayıncılık; Ali BALCI, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara 1995, peGem Yayıncılık; Cemil ÖZTÜRK- Rahmi OTLUOĞLU, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara 2002, peGem Yayıncılık; Roger TRIGG, Sosyal Bilimleri Anlamak, Sosyal Bilimlere Felsefî Bir Bakış, Çev: Beyza Sümer, Filiz Ülgüt, İstanbul 2005, Babil Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretim kavramları, Tarih öğretiminde yararlanılan ilke, yöntem, teknik ve stratejiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 Bir ders saatindeki öğretim etkinlikleri, Eğitim nedir?, Formal eğitim, informal eğitim, Öğrenme ve öğretme Strateji ve modelleri, Etkili öğrenme ve öğretimin genel ilkeleri.
3 Başlıca öğretim ilkeleri, Bazı öğretim yaklaşımları, Öğretim stratejileri, Öğretim Yöntemleri. Anlatım Yöntemi
4 Tartışma Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi
5 Gezi-Gözlem Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Proje Çalışması Yöntemi
6 Örnek Olay Yöntemi, Gösterip Yaptırma Yöntemi, Bireysel Çalışma Yöntemi
7 Beyin Temelli Öğretim, İşbirliğine Dayalı (Kubaşık) Öğrenme
8 Öğretim Teknikleri. Gösteri, Drama (Yaratıcı Drama), Rol Yapma
9 Benzetişim, İstasyon, Küçük Grup Çalışması
10 Mikro Öğretim, Eğitsel Oyunlar, Altı Şapkalı Düşünme
11 Seminer, Konferans
12 Gardener’ın Öğretimde Çoklu Zekâ Yaklaşımı
13 Öğrenilen İlke, Yöntem, Strateji ve Tekniklerin uygulanması
14 Öğrenilen İlke, Yöntem, Strateji ve Tekniklerin uygulanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.