Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE609 Sosyal Bilimlerde İstatistik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerdeki araştırma yaklaşımları arasındaki felsefi, epistemolojik, kuramsal ve metodolojik farklılıkları kavratmak; nitel ve nicel araştırma makalelerinin eleştirel açıdan incelenmesi ve değerlendirmesi becerisini geliştirmek; nitel araştırma desenlerini (durum çalışması, eylem araştırması, kuram oluşturma gibi) ve bu desenler arasındaki ilişki, benzerlik ve farklılıkları kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntemi Teknik ve İlkeler. Balcı, A. Pegem Akademi, Ankara, 2007 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Yıldırım, A. & Şimşek, H. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmanın felsefi ve kuramsal temelleri, Sosyal bilimlerde pozitivist ve pozitivizm ötesi yorumlayıcı araştırma geleneği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırmanın felsefi ve kuramsal temelleri
2 Sosyal bilimlerde pozitivist araştırma geleneği (nicel)
3 Sosyal bilimlerde pozitivizm ötesi yorumlayıcı araştırma geleneği (nitel)
4 Nicel ve nitel araştırma geleneğinin karşılaştırılması
5 Sosyal bilimlerde nitel araştırma desenleri
6 Fenomenolojik (olgu bilim) araştırma
7 Fenomenolojik (olgu bilim) araştırma
8 Eylem (aksiyon) araştırması
9 Eylem (aksiyon) araştırması
10 Kuram oluşturma
11 Çalışma hafta
12 final
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128169 1442326 Kendi başına nicel bilimsel araştırma yapabilir
128170 1442928 Kendi başına nitel bilimsel araştırma yapabilir
128171 1443573 Bilimsel araştırma aşama ve yöntemlerini tanıtmak.
128172 1444064 sosyal bilimlerdeki ileri araştırma yöntemlerini kullanır;
128173 1444881 Sosyal problemlere istatistiksel modeller ve yaklaşımlar sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.