Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501036672012 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk eğitim tarihinin önemini kavratmakİslâmiyet öncesi Türk eğitiminin genel özelliklerini kavratmakİslamî dönem Türk eğitim yapısını kavratmakCumhuriyet dönemi Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavratmakYakın dönem Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKYÜZ,Y.2008,Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık,Ankara,13.Baskı Başaran, İ., E.2006; Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara BİNBAŞOĞLU,C.1995;Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi,İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamiyet Öncesi Türk Eğitim Tarihi (Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar)
2 İslamiyet Sonrası Türk Eğitim Tarihi (Karahanlılar)
3 İslamiyet Sonrası Türk Eğitim Tarihi (Selçuklular ve Anadolu Beylikleri)
4 Osmanlı Dönemi Eğitim Tarihi (1299-1776)
5 Osmanlı Dönemi Eğitim Tarihi (1776-1839)
6 Osmanlı Dönemi Eğitim Tarihi (1839-1908)
7 Osmanlı Dönemi Eğitim Tarihi (1908-1918)
8 Kurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1922)
9 Cumhuriyet Dönemi (Tevhidi Tedrisat Kanunu)
10 Cumhuriyet Dönemi (1923-1938)
11 Cumhuriyet Dönemi (1938-1950)
12 Cumhuriyet Dönemi (1950´den günümüze)
13 Cumhuriyet Dönemi (Program geliştirme çalışmaları)
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128237 1209807 Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini öğrenir.
128238 1210704 Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
128239 1210922 Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
128240 1211052 Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
128241 1211707 Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.