Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501036692012 Tarih Felsefesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarihsel olgu ve bilgilerin yorumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Evsile

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Sorunu. Kutadgu Bilig. Sayfa, 106-121. 2. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Düşüncesi 1. Tarih 3. Aysevener, Kubilay ve E. Müge Barutca (2003). Tarih Felsefesi. Cem Yayınevi, İstanbul. 4. Collingwood, R.G. (1996). Tarih Tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer), Gündoğan Yayınları, Ankara. 5. E. Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihsel bilginin imkanı, geçerliliği, günümüzde tarihin yeri konularının ortaya konulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel olgu nedir?
2 Tarih Felsefesi nedir?
3 Hipotez
4 Tarih ve Bilim
5 Tarihte doğruluk ve olgu
6 Tarih nesnel olabilir mi?
7 Spekülatif tarih felsefesi: Kant ve Herder
8 Spekülatif tarih felsefesi: Hegel
9 Collingwood ve tarihe ilişkin görüşleri
10 Tarih ve metodları
11 Tarihî kaynakların kritiği
12 Tarihsel bilginin kritiği
13 Tarihsel bilginin kritiği
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128276 1206059 Tarihsel bilginin diğer bilme türleri açısından felsefece yerini tayin edebilir.
128277 1206741 Spekülatif tarih felsefelerini tanır.
128278 1207665 Öğrencideki zaman algısını geniş bir düzleme taşır.
128279 1208919 Tarih biliminin analitik düzeyde yöntemlerini tartışır.
128280 1210359 Türkiye tarihinin genel dünya tarihi içinde yerini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.