Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE613 Tarih Felsefesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarihsel olgu ve bilgilerin yorumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Evsile

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Sorunu. Kutadgu Bilig. Sayfa, 106-121. 2. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Düşüncesi 1. Tarih 3. Aysevener, Kubilay ve E. Müge Barutca (2003). Tarih Felsefesi. Cem Yayınevi, İstanbul. 4. Collingwood, R.G. (1996). Tarih Tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer), Gündoğan Yayınları, Ankara. 5. E. Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihsel bilginin imkanı, geçerliliği, günümüzde tarihin yeri konularının ortaya konulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel olgu nedir?
2 Tarih Felsefesi nedir?
3 Hipotez
4 Tarih ve Bilim
5 Tarihte doğruluk ve olgu
6 Tarih nesnel olabilir mi?
7 Spekülatif tarih felsefesi: Kant ve Herder
8 Spekülatif tarih felsefesi: Hegel
9 Collingwood ve tarihe ilişkin görüşleri
10 Tarih ve metodları
11 Tarihî kaynakların kritiği
12 Tarihsel bilginin kritiği
13 Tarihsel bilginin kritiği
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128276 1432243 Tarihsel bilginin diğer bilme türleri açısından felsefece yerini tayin edebilir.
128277 1432893 Spekülatif tarih felsefelerini tanır.
128278 1433763 Öğrencideki zaman algısını geniş bir düzleme taşır.
128279 1434925 Tarih biliminin analitik düzeyde yöntemlerini tartışır.
128280 1436305 Türkiye tarihinin genel dünya tarihi içinde yerini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.