Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501036712012 Tarih ve Sosyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarih ve Sosyoloji arasındaki ilişkiyi değelendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C. W. Mills, Toplumbilimsel Düşün Doğan Ergün,Sosyoloji ve Tarih Sosyolojide Yöntem Sorunu İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin yöntemi, tarih ve sosyoloji arasındaki ilişki ve bu ilişkinin tarih öğretimine yansımaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji Nedir?
2 Sosyoloji Nedir?
3 Sosyoloji ve Comte
4 Sosyoloji'de Yöntem
5 Sosyoloji'de Yöntem
6 Tarih ve Sosyoloji
7 Tarih ve Sosyoloji
8 Modern Sosyoloji
9 Anket
10 Mülakat
11 Saha Araştırması
12 Türrkiye'de Tarih ve Sosyoloji Araştırmaları
13 Türrkiye'de Tarih ve Sosyoloji Araştırmaları
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128430 1176406 tarih sosyolojisine ilişkin bir çalışmayı kendi başına yapabilir
128431 1178494 Tarih sosyolojisine ilişkin temel kavramları açıklar
128432 1179302 Tarih ve sosyoloji ilişkisini açıklayabilir
128433 1179348 Sosyolojinin temel kavramlarına hakim olur.
128434 1179626 Sosyolojiye ilişkin yöntemleri tarihte uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.