Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE623 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

19. Yüzyıl Osmanlı devletinde meydana gelen iç ve dış siyasi gelişmeleri, diplomasi faaliyetlerini ve dönemin ululararaı ilişkilerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Evsile

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1999 (2. Bskı) s. 489-696. Komisyon, Mufassal Osmanlı Tarihi, c. 6. Mahmut Celaleddin Paşa, Mir'at-i Hakikat, İstanbul, Tarihsiz. s. 1-75. Various articles related to the period

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-19. Yüzyıl'ın Osmanlı ve Avrupa Devletleri açısından önemi ve İttifaklar Sisteminin Oluşması 2-Pan Hareketleri ve Osmanlı Devleti (Panslavizm, Pangermanizm) 3-Balkanlardaki Ayaklanmalar ve Avrupa Diplomasisi 4-Osmanlı Sırbıstan- Karadağ Savaşı ve Avrupa 5-İç Gelişmeler ve II. Abdülhamid'in Tahta Geçişi 6-İstanbul Konferansı ve Sonuçları 7-Kanuni Esasinin İlanı 8-Osmanlı Rus Savaşı ve Ayestefanos Anlaşması 9-Kıbrıs Konvansiyonu, Berlin Kongresi ve Sonuçları 10-Tunus ve Mısır Sorunları 11-Osmanlı Alman İlişkileri 12-II. Meşrutiyet ve Sonuçları: Girit Sorunu, Makedonya Sorunu, Osmanlı İtalyan Harbi ve Osy Anlaşması 13-Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Dağılma Süreci

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19. Yüzyıl'ın Osmanlı ve Avrupa Devletleri açısından önemi ve İttifaklar Sisteminin Oluşması
2 Pan Hareketleri ve Osmanlı Devleti (Panslavizm, Pangermanizm)
3 Balkanlardaki Ayaklanmalar ve Avrupa Diplomasisi
4 Osmanlı Sırbıstan- Karadağ Savaşı ve Avrupa
5 İç Gelişmeler ve II. Abdülhamid'in Tahta Geçişi
6 İstanbul Konferansı ve Sonuçları
7 Kanuni Esasinin İlanı
8 Osmanlı Rus Savaşı ve Ayestefanos Anlaşması
9 Kıbrıs Konvansiyonu, Berlin Kongresi ve Sonuçları
10 Tunus ve Mısır Sorunları
11 Osmanlı Alman İlişkileri
12 II. Meşrutiyet ve Sonuçları: Girit Sorunu, Makedonya Sorunu, Osmanlı İtalyan Harbi ve Osy Anlaşması
13 Balkan Savaşları ve Sonuçları
14 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Dağılma Süreci
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128511 1199661 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler
128512 1201137 Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler
128513 1201159 Mezunlar, tarih metodolojisine ait eserlerin yanı sıra Türk ve Dünya tarihine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
128514 1201634 Mezunlar, Tarih ve Tarih araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
128515 1203148 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.