Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501036832012 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çağdaş Dünya'nın oluşmasından günümüze kadar dünyada ve Türkiyede meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini ve Türkiye'nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü anlamak , Küreselleşen dünyada siyasi, sosyali kültürel olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını farklı bakış açılarıyla inceleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih Dersleri, Ankara 1961 ve 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1983. Kemal Karpat, Türk Siyasi Tarihi. Charles Seignobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, İstanbul 1960. A.Nevins-H.S.Commager, Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, istanbul 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdağ Dünyanın Oluşumu, Coğrafi Keşifler, Röesans,Reform, Aydınlanma çağı, Sanayi inkilabı, Fransız ihtilali, 1817-1871 döneminde Avrupa, Liberalizm, Nasyonalizm,Sosyalizm, 1871-1914 döneminde Avrupa, I. Dünya Savaşı, Çağdaş Türk cumhuriyetleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş Dünyanın Oluşumu A. Avrupa'nın Şekillenmesi B.Coğrafi Keşifler C. Rönesans ve Reform
2 1.Rönesans 2.Reform
3 D. Aydınlanma Çağı E. Sanayii İnkılabı
4 Fransız İhtilali ve Avrupa A. İhtilalden Önce Avrupa B. Fransız İhtilalini hazırlayan Sebepler C. Fransız İhtilali 1.Meşrutiyetçi İhtilal 2. Cumhuriyetçi İhtilal
5 D. Fransız İhtilalinden sonra Avrupa (1789-1814) 1817-1871 Döneminde Avrupa A. Mukaddes İttifak- Dörtlü İttifak
6 B.Avrupa'da 1830 ihtilalleri C. Avrupada 1848 ihtilalleri D. İtalyan Birliğinin Kurulması E. Alman Birliğinin Kurulması
7 F. Liberalizm Nasyonalizm , Sosyalizm
8 1871-1914 Döneminde Avrupa
9 A. I. ve II. Üç İmparator Ligi B. Üçlü İttifak C. üçlü İtilaf
10 D. I. Dünya Savaşı 1. Bloklar 2. Savaşı Başlaması 3. Kuvvetler Dengesi ve Savaş planları 4.Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi 5. İtalya'nın Savaşa Girmesi 6. Bulgaristan ve Romanya'nın Savaşa girmesi 7. Rusya’da İhtilal 8. ABD’nin savaşa girmesi 9. Yunanistan’ın savaşa Girmesi 10.Savaşın Sona ermesi
11 Çağdaş Türk Cumhuriyetleri
12 A. KKTC B. Azerbaycan
13 C. Kazakistan D. Türkmenistan
14 E. Özbekistan F. Kırgızistan
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189583 Modern Dünyanın oluşumu hakkında bilgi sahibi olur
2 1189608 Çağdaş Dünyada Türkiye ve Türk Dünyasının Yerini öğrenir,
3 1189819 Derste aldıkları teorik bilgiler ile Türk ve Dünya siyaseti konusunda yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.