Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci;Modern Dünyanın Doğuşu ve Osmanlı Devletine Etkilerini, Modernitenin Osmanlı Toplumundaki Öncüleri ve Sorunu Algılayış Biçimlerini,Kurumlarda Modernleşmeyi :III. Selim ve II. Mahmut önemlerini, Eğitimde, Hukukta,Siyasal Modelde Değişmeyi : Jöntürklük, Monarşi ve Meşrutiyeti, Siyasal Yapıda Modernleşmeyi: Meclisi Mebusan ve Âyanı, Ekonomik Yapı ve Değişimi,Partileri : İttihat ve Terakki ve Muhalefet Yıllarını, Partiler ve İdeolojilerin Ana Çizgilerini, II. Meşrutiyet Dönemi Etkilerini açıklayıp yorumlayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Evsile

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Roderic Dawison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton: 1973 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: 1979 Ziyaettin Fındıkoğlu, Tanzimat’ta İçtimai Hayat, İstanbul: 1940 Ahmet Mithat, Üssi İnkılap, İstanbul: 1295 Fatma Aliye , Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul:1332 İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, c.I-XII, İstanbul:1940-1953 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, ( Çev. Metin Kıratlı ), Ankara:1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Osmanlı reformları, Lale Devri; İlk batılılaşma hareketleri,Matbaa’ nın Osmanlı Devletine girişi, I.Mahmut dönemi, III.Mustafa dönemi, I.Abdülhamit dönemi, III. Selim dönemi, III. Selim dönemini etkileyen düşün adamları, Nizam-ı Cedid yenilikleri, II. Mahmut dönemi, Tanzimat Dönemi, Dönemi etkileyen fikir adamları, Islahat dönemi, I.Meşrutiyet dönemi, İstibdat dönemi ( 1878-1908 ), II.Meşrutiyet dönemi (1908-1918)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ilişkin kaynak kitapların tanıtımı
2 Derse ilişkin kavramların tanıtımı
3 Osmanlı İmparatorluğundaki yenilleşme harektelerinin genel karekteri
4 Avrupadaki yenileşme hareketlerinin genel karekteri
5 15-16 yüzyılarda Osmanlıudaki yenileşme hareketlerinin genel karekteri
6 Yenileşme hareketlerinin önemli isimleri
7 3.Selim ve dönemi
8 Tanzimat Dönemi ve ıslahat hareketleri
9 2.Abdülhamit ,Jün Türkler ve birinci meşrutiyet
10 İttihat Terakki ve İkinci meşrutiyet
11 Yenileşme harektelerinin cumhuriyete olan etkisi
12 Cumhuriyet kadrolarının yenilşeme anlayışı
13 Genel Değerelendirme
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128455 1219570 Reform ,modernleşme ve yenileşme kavramlarını açıklayabilm
128456 1219571 Osmanlı imparatorluğu ve Avrupadaki yenileşme hareketlerini karşılaştırmalı olarak izah edebilme.
128457 1219577 Yenileşme hareketlerinin öncü kadroları hakkında bilgi sahibi olabilme
128458 1219579 Yapılan yenilşme hareketlerinin Türkiye Cumhuriyetine olan etkisini açıklayabime.
128459 1219582 Türkiyede çağdaşlaşma hareketlerinmin dönemlerine göre izah edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.