Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toplumsal yaşantı, devletleşme aşamasında en mütekamil noktasına ulaşmış olduğundan bireyin, hak ve ödevleri ile devletin yetkileri arasındaki yerini alması, kavranması açısından anayasal süzenin önemi ve vazgeçilmezliği ortadadır. Anayasal düzen, "insan" için en değerli kazanım olmakla bunun her seviyede öğrenciye anlatılması, aktarılması, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealinin gerçekleştirilmesinde başta gelen hedeftir. Vatandaşlık bilincinin ötesinde yönetilenin yönetenle eşitlenmesi duygusunun kazandırılması ve bunun bir güven haline dönüştürülmesi, biricik amaç olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devletin ortaya çıkışı, Anayasal düzene geçiş, Liberalizm ve etkileri ,ilk anayasa örnekleri, Türk anayasa tarihinin gelişimi, sened-i ittifak, tanzimat, ıslahat, I. meşrutiyet, II. meşrutiyet, TBMM'nin açılması, Teşkilatı esasiye kanunu, 1924 anayasası, 1961 anayasası, 1982 anayasası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amaç ve kapsamı
2 Devletin ortaya çıkışı maddi ve biçimsel anayasalar, devlet anlayışları
3 Amerikan Bağımsızlığı, Fransız İhtilali: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi,
4 Mutlak monarşiden meşruti monarşiye (Anayasal Düzene ) geçiş
5 Liberalizm ve Avrupa'daki etkileri: Napolyon Savaşları, 1830 ve 1848 ihtilalleri
6 Liberalizm karşısında Osmanlı Devleti: Sened-i ittifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Vilayetler Nizamnamesi
7 I. Meşrutiyetin hazırlanması ve ilanı. Meşrutiyet Anayasası
8 Anayasal Düzenin unsurları, Seçimler ve Parlemento
9 I. Meşrutiyetin sonu, II.meşrutiyetin İlanı
10 II. meşrutiyette anayasal değişiklikler parlemento ve hükümet ve seçimler
11 meşrutiyetten cumhuriyete : TBMM'nin açılması, Seçimler, Parlamento, Hükümet
12 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Saltanatın Kaldırılması, Lozan Anlaşması, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin kaldırılması
13 1924 Anayasası : Hazırlanması, TBMM de görüşülmesi ve Değişiklikleri
14 1961 Anayasası
15 1982 Anayasası
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220316 Devletin Ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olur
2 1220332 Devlet Şekilleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1220382 Anayasal devletin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olur.
4 1220404 Türk anayasal gelişim evreleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.