Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Osmanlı alfabesi ve klasik yazı sanatının tarihsel süreç içerisinde gelişiminin izlenmesi, ayırt edici özelliklerinin kavranması, önemli temsilcilerin ve seçilen örneklerin değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mübahat KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1998; Faruk TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesi Grameri, 3 cilt. İstanbul 1995; Olcay ÖNERTOY ve İsmail PARLATIR, Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler, AÜ, DTCF yay. 2.b. 1987; Cahit BALTACI, İslam Paleografyası, MÜ İlahiyat Fak. Yay. 1989; Ali AKTAN, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış çeşitli dönemlere ait metinlerin okunması ve değerlendirilmesi. Osmanlı Tarihi metinlerinden yazma metinler ve matbu metinlerin incelenmesi. Yazma metinler ve matbu metinlerle ilgili seçilen örneklerin okunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
54 Ev Ödevi 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 Osmanlı diplomasisinde kullanılan yazı karakterlerinin incelenmesi.
3 Nesih, Siyakat, Rika ve Talik yazı karakteri hakkında bilgi verme.
4 Nesih, Siyakat, Rika ve Talik yazı karakteri hakkında bilgi verme.
5 Rika’nın kullanım alanları ve seçilen örnekler üzerinden karakteristik özelliklerinin incelenmesi.
6 Rika’nın kullanım alanları ve seçilen örnekler üzerinden karakteristik özelliklerinin incelenmesi.
7 Tarih metinleri üzerinden Rika örneklerinin incelenmesi.
8 Tarih metinleri üzerinden Rika örneklerinin incelenmesi.
9 Rika ile yazılmış birtakım edebî metinlerin Latin harflerine aktarılması.
10 Rika ile yazılmış birtakım edebî metinlerin Latin harflerine aktarılması.
11 Rika ile yazılmış birtakım edebî metinlerin Latin harflerine aktarılması.
12 Rika ile yazılmış birtakım edebî metinlerin Latin harflerine aktarılması.
13 Rika ile yazılmış birtakım edebî metinlerin Latin harflerine aktarılması.
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129005 1446806 Seçilen metinleri günümüz alfabesine aktarır ve çözümler.
129006 1446809 Elyazması metinleri okur.
129007 1446833 Yazı çeşitlerinin karakteristik özelliklerini kavrar.
129008 1446842 Metinleri yorumlar ve özelliklerini sıralar.
129009 1446874 Seçilen metinleri tarihsel zeminde değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.