Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESYL Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Öğrencinin belli bir konuda sistematik bilgi toplama, derleme ve bu bilgileri sözlü olarak aktarma becerisini geliştirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Doç.Dr. M.Erdem Gültiken, Doç.Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002. 5. Douglas F. McBride: Learning Veterinary Terminology. Mosby, 2001. 6. Bairbre O'Malley: Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species: Structure and function of mammals, birds, reptiles and amphibians. Sounders Ltd., 2005. 7. Miller ME: Anatomy of the dog. WB. Sounders Company. Phledelphia, London, 1964. 8. Süreli dergiler: Acta Anatomica, Anatomical Record, Anatomy and Embryology, Annals of Anatomy, Clinical Anatomy, Anatomy Histology Embryology, Journal of Anatomy, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi Bilim alanındaki son gelişmeleri kapsayan bir konu derlenir ve akademik personel ile öğrencilere sunulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 1 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
2 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
3 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
4 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
5 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
6 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
7 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
8 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
9 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
10 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
11 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
12 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
13 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
14 Makale hazırlama ve yazma teknikleri
15 Makale hazırlama ve yazma teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404217 Bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırır.
2 1396122 Yüksek lisans tezi hazırlamak ve ders aktarmak için alt yapı oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75052 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75050 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 75051 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 75048 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 75047 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
6 75045 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
7 75049 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
8 75044 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75046 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 4 3
2 4 3 4 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek