Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencilere siyasi düşüncelerin ortaya çıkışları, gelişmeleri ve tarih sahnesinde yarattıkları değişiklikleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara 1982 2- Mete Tunçay (der.), Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar), Ankara, Teori Yayınları, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kent devletin kuruluşu, Mezopotamya’da, Mısır’da ve Hindistan’da siyasal düşünüş, eski Yunan’da siyasal düşünüş, sofistler, ideal devlet, devlet adamı, yasalar, Roma’da toplumsal ve siyasal düşünüş, Türklerde siyasal düşünce ve hakimiyet anlayışı, Orta Çağda siyasal düşünce, İslam dünyasında siyasal düşünce, Yeniçağda siyasal düşünce, Aydınlanma çağında siyasal düşünce, Osmanlı Devleti’nde siyasal düşüncenin gelişimi, Cumhuriyet döneminde siyasal düşünce.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi düşünceler tarihinin amacı, kapsamı, önemi ilk insandan devlete: hayat ve düşünce tarzları
2 uygar topluma geçiş , Doğu ve orta asyada siyasal düşünce
3 Çinde Siyasal düşünce
4 Orta Asya'da Türklerde siyasal düşünce
5 Hindistan'da siyasal düşünce
6 İran'da siyasal düşünce
7 İbranilerde siyasal düşünce
8 Mısırda siyasal düşünce
9 Eski yunan'da siyasal düşünce
10 Roma'da siyasal düşünce
11 Sınav
12 Ortaçağ Avrupada siyasal düşünce
13 Yeniçağ Avrupada siyasal düşünce
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446079 Siyaset, siyasi iktidar gibi siyasi düşünceler tarihi ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 1446092 Eski Yunan'dan itibaren siyasi düşüncenin gelişimine katkıda bulanan düşünürleri ve eserlerini sıralar
3 1446115 Siyasi iktidarın kökeni, amacı, işlevi, devlet-toplum-birey ilişkisi vb. konuların bilimsel açıdan ifade eder
4 1446169 Geçmişten günümüze siyasi düşüncenin gelişimini kavrar
5 1446203 Siyasi düşüncelerin ana gelişim çizgisini belirleyerek günümüz siyasi düşüncesini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.