Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE621 Türk Kültür Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk kültürünün tarih içindeki görünümünün, uğradığı değişimin ve izlediği gelişimin öğrenilmesini sağlamak. Türk tarihi içerisindeki kültür ögeleri hakkında, öğrencinin araştırma yaparak bilgiye ulaşması,konuyla ilgili kaynakların tanınmasına olanak sağladığı gibi, Türkler’in devlet yönetimi, kurumları;hukuk, adalet, eğitim, üretim-tüketim tarzı, sosyal güvenlik kurumları, toplum düzeni, güzel sanatlar, günlük yaşam, giyim-kuşam, yemek kültürü vb. gibi konularda bilgi sahibi olmaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara 2002. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara 1962. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 9c., Ankara 1978-1987. Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, 2c., İstanbul 1976-1983. Ekmel İzdem, Tarih Boyunca Türk Kültürü ve Sanatı. Ansiklopedik Sözlük, İstanbul 1972. Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği-Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara 1993. Bozkurt Güvenç, Sosyal ve Kültürel Gelişme, Ankara 1976. Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul 1969

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür Nedir? Türk Kültürünün Tarihsel Değişim ve Gelişimi, Kültürü Oluşturan Ögeler: Dil, Yazı, Din, Bilim, Giyim-Kuşam, Sanat (Resim, Heykel, Müzik, Mimarlık, Süsleme Sanatları), Sahne Sanatları ve Seyirlik Oyunlar. Din: Türkler’in İslamiyet Öncesi Kabul Ettikleri Dinler. Türkler’in İslamiyeti Kabulü ve İslamiyet’in Türk Kültürüne Etkisi, Türk Tarihinde Bilim Hayatı, Giyim-Kuşamı Belirleyen Etkenler, Sanatsal Faaliyetler: Resim, Heykel, Müzik, Diğer Sanatsal Faaliyetler: Mimarlık, Süsleme Sanatları, Sahne Sanatları ve Seyirlik Oyunlar: Kukla, Gölge Oyunu, Meddah, Diğer Seyirlik Oyunlar: Hokkabazlık, Ortaoyunu, Tuluat, Saray Tiyatrosu ve Batı Tipi Türk Tiyatrosu, Türk Şehirlerinde Başlıca Sosyal ve Kültürel Kurumlar: İmaret Sistemi ve Vakıf, Ahilik ve Esnaf Örgütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amacı, Kaynakları, Kültür ve Kültür Kavramı, Kültür ve Medeniyet Farkı, Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen faktörler
2 Türklerde devlet fikri (Millet, ülke, hâkimiyet, teşkilat); Hakimiyet anlayışı (hakimiyetin ilahi temelleri, hakimiyetin intikali)
3 Türklerde devlet başkanı (hükümdarlık sembolleri, devlet başkanının özellikleri); idari yapı ve özellikleri; Hukuk
4 Türklerde Ordu (Teşkilat, Savaş araç ve gereçleri, askeri eğitim)
5 Türklerde Sosyal Hayat: Sosyal Yapı (Aile, boy, bodun); Orta Asya Türklerinde bayram ve festivaller
6 Türklerde ekonomik hayat: besicilik, tarım ve ticaret
7 Türklerde beslenme ve giyim-kuşam
8 Türklerde din ve din kültürü: Gök Tanrı Dini, Atalara saygı ve bağlılık, tabiat kuvvetlerine inanma, diğer dinler
9 Türklerde Sanat ve Türk Sanatı kavramının oluşumu: Resim, heykel, mimarlık ve müzik
10 Türklerde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme
11 Türklerde yazı dili ve edebiyatı: Yazı, dil, edebiyat (destanlar, efsaneler)
12 Türklerde Bilim ve Zaman Hesabı (takvim)
13 Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128470 1446457 Kültür ve Medeniyet kavramları ile bu kavramlar arasındaki farklılıkları karşılaştırır
128471 1446466 Türklerde Sosyal hayatı değerlendirir
128472 1446470 Türklerde giyim kuşam kültürünü analiz eder
128473 1446483 Türklerde sanat, dil ve dinin günümüze etkilerini değerlendirir
128474 1446489 Türklerdeki devlet anlayışını tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.