Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yakın çağda Osmanlı Devleti’nde bürokraside meydana gelen değişiklikler ve gelişmeleri kavramak. Bab-ı alî ve işleyişi, içinde yer alan kalemler ve memurlar; ekonomik yapı, vakıflar, eğitim ve bilim ile ilgili müesseseleri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt II. Kısım, Ankara 1995; Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, V. –VI.-VII.-VIII.-IX. Cilt, Ankara 1994; Ali AKYILDIZ, Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul 1993; Ali AKYILDIZ, Osmanlı Bürokrasisi Ve Modernleşme, İstanbul 2004; Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, İstanbul 1994; İlbey ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2002.; İlbey ORTAYLI, Batılaşma Yolunda, İstanbul 2007; İlbey ORTAYLI, Son İmparatorluk Osmanlı, İstanbul 2007; Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997; Bayram KODAMAN, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara 1987; Bayram KODAMAN, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1991; Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Haz. Ahmet Kuyaş, İstanbul 2004; Ahmet Lütfi Efendi, Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi,YKY, İstanbul 1999; Mahmut Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Haz. İsmet MİROĞLU, İstanbul 1983; Cevdet Paşa, Tezâkir, Ankara 1953; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 2011; İbnülemin Mahmut Kemal İNAL, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul 1983; Ali Fuat TÜRKGELDİ, Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, Haz. Bekir Sıtkı BAYKAL, TTK, Ankara 1987; İsmail Hakkı UZUN ÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1995; Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1994; Yusuf AKÇURA, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Ankara 1940; Edouard ENGELHARDT, Tanzimat, Çev. Ayda DÜZ, İstanbul 1976; Halil İNALCIK, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul 1992; Reşat KAYNAR, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954; Yücel ÖZKAYA, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, Ankara 1977; Mehmet Zeki PAKALIN, Tanzimat Devri Maliye Nazırları, İstanbul 1940; İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2002; Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian KENT, Çev. Ahmet FETHİ, İstanbul 1999; Türkler Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından itibaren Osmanlı Tarihinde meydana gelen önemli siyasî, askerî olaylar ve devlete olan etkileri, yenilikler ve Avrupa ile olan ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve I. Abdülhamid Dönemi.
3 III. Selim Dönemi (1789-1807) Siyasî Olayları, Islahatlar ve Müesseseler.
4 III. Selim Dönemi (1789-1807) Siyasî Olayları, Islahatlar ve Müesseseler.
5 II.Mahmut Dönemi (1808-1839) Siyasî Olayları, Islahatlar ve Müesseseler.
6 II.Mahmut Dönemi (1808-1839) Siyasî Olayları, Islahatlar ve Müesseseler.
7 I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861) Siyasî Olayları, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, Devlet Teşkilatı.
8 I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861) Siyasî Olayları, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, Devlet Teşkilatı.
9 Abdülaziz Dönemi (1861-1876) Siyasî Olayları, Devlet Teşkilatı.
10 Abdülaziz Dönemi (1861-1876) Siyasî Olayları, Devlet Teşkilatı.
11 Osmanlıdaki çeşitli meclisler ve özelikleri
12 II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Siyasî Olayları, Meclisin Açılışı ve Kanun-i Esasî, Devlet Teşkilatı ve Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler.
13 II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Siyasî Olayları, Meclisin Açılışı ve Kanun-i Esasî, Devlet Teşkilatı ve Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler.
14 II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Siyasî Olayları, Meclisin Açılışı ve Kanun-i Esasî, Devlet Teşkilatı ve Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129025 1221369 Yakınçağda Osmanlı Tarihini ve meydana gelen siyasi olayları açıklar.
129026 1221394 Yakınçağda dünyada meydana gelen siyasi olayları açıklar.
129027 1221467 Yakınçağda Osmanlı bürokrasisinde meydana gelen değişmeleri analiz edebilir.
129028 1221470 Yakınçağda Osmanlı eğitim kurumlarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri açıklar.
129029 1221478 Yakınçağda Osmanlı padişahlarının devrinde meydana gelen gelişmeleri analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.