Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil memelilerin yapılacak klinik uygulamalar için seçilen baş ve boyun bölgelerinin anatomik özeliklerini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals -The Anatomy of the Dog -The Technique of Dissectio -Clinical anatomy for small animal practitioners -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde baş ve boyunda yer alan Anatomik oluşumların birbirleri ile olan ilişkilerini sistem gözetmeksizin inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
7 Laboratuvar 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baş ve boyun bölgelerinin topografisini ve alt bölümlerinin incelenmesi
2 Baş üzerinde görülebilir ve hissedilebilir kemik noktalar ile önemli delikler ve deliklerin seçim yerleri
3 Regio nasalis ve Regio oralis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
4 Regio mentalis ve regio orbitalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerleri
5 Regio zygomatica, regio infraorbitalis ve regio articulatio temporomanbibularis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
6 Regio masseterica, regio buccalis ve regio maxillaris ’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
7 Regio mandibularis, regio intermandibularis ve regio subhyoidea’nın sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
8 Regio frontalis ve regio parietalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
9 Regio occipitalis ve regio temporalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
10 Regio subraorbitalis ve regio auricularis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
11 Regio cornualis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
12 Arasınav
13 Regio colli dorsalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
14 Regio colli lateralis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
15 Regio colli ventralis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456533 Evcil memeli hayvanların baş ve boyun bölgelerinin morfolojik özelliklerini, genel bölge ve özel alt bölgelere ayırarak detaylı olarak öğrenir.
2 1456534 Hayvan türlerine göre, baş ve boyun bölgelerinde yapılacak önemli operasyon yerlerinin anatomisini amaca uygun olarak detaylarıyla birlikte öğrenir
3 1456535 Klinik tanı ve operasyon uygulamalarında kullanabilecekleri pratik bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek