Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil kanatlılardaki Anatomik yapıları sistematik olarak öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil kanatlıların anatomisini sistematik ve detaylı olarak inceler. Memelilerden farklılık gösteren anatomik yapıları ve bu yapıların işlev ve fonksiyonlarını vurgular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı anatomisine giriş, evcil kanatlı türleri, evcil kuşların orijinleri.
2 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (osteologia and chondrologia)
3 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (arthrologia)
4 Kanatlılarda aktif hareket sistemi (myologia)
5 Kanatlılarda sindirim sistemi.
6 Kanatlılarda solunum sistemi
7 Kanatlılarda üriner organlar
8 Kanatlılarda dişi genital organları
9 Kanatlılarda erkek genital organları
10 Kanatlılarda endokrin sistem
11 Kanatlılarda dolaşım sistemi
12 Arasınav
13 Kanatlılarda sinir sistemi
14 Kanatlılarda duyu organları
15 Kanatlılarda deri ve epidermoidal organlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231926 Kanatlı vücudundaki ana sistemleri ve Sistematik Anatomi’nin temel kavramlarını öğrenir.
2 1231927 Tavuk esas alınarak evcil kanatlıların hareket ve sinir sistemlerinin temel özelliklerini ve evcil memelilerle benzerlik ve farklılıklarını öğrenir
3 1231928 Kanatlı hayvanların dolaşım, sinir sistemi ve duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67303 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67304 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 67305 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 67306 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 67307 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 67308 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 67310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 67309 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67311 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek