Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Adaya özel görüntüleme tekniklerini yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Handbook of MRI technique

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntüleme teknikleri (rontgen, ultrosonografi vb.) ile normal anatomik yapılar değerlendirilerek klinik açıdan yorumlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
48 Sözlü Sınav 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner anatomide görüntüleme teknikleri hakkında genel bilgi
2 Röntgende başın anatomik görünümü
3 Röntgende boyunun anatomik görünümü
4 Röntgende thorax’ın anatomik görünümü
5 Röntgende abdomenin anatomik görünümü
6 Röntgende pelvisin anatomik görünümü
7 Röntgende ön ekstremitelerin anatomik görünümü I
8 Röntgende ön ekstremitelerin anatomik görünümü II
9 Röntgende arka ekstremitelerin anatomik görünümü I
10 Röntgende arka ekstremitelerin anatomik görünümü II
11 Ultrasond ile iç organlara anatomik bakış
12 Arasınav
13 Elektron mikroskobunun anatomide kullanım alanları
14 Manyetik rezonans ile anatomik yapıların değerlendirilmesi
15 Manyetik rezonans’ın anatomik çalışmalarda kullanım alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299954 Görüntüleme tekniklerini kullanarak anatomik yapıları klinik açıdan değerlendirebilir.
2 1299955 Öğrenci özel görüntüleme tekniklerini yorumlayabilir.
3 1299956 Görüntüleme teknikleri ile normal yapı ile anormal bir yapı arasındaki farkı tespit edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67303 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67304 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 67305 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 67306 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 67307 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 67308 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 67310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 67309 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67311 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 3 4 3 4
2 3 3 4 3 3 3 4 3 4
3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek