Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN709 Lenf Dolaşımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lenf sistemi anatomisini öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Doç.Dr. M.Erdem Gültiken, Doç.Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002. 5. Miller ME: Anatomy of the dog. WB. Sounders Company. Phledelphia, London, 1964.. 6- Nickel R., Schummer A., Seiferle E., The Anatomy of the Domestic Animals Volume-III (The Circulatory System, the skin, and cutaneous organs the domestic mammals), Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986. 7. Getty, R., The Anatomy of the Domestic Animals, 5 th Edition, Volume I ve II, WB Saunders Company, London, 1975

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lenf sistemini oluşturan yapıları karşılaştırmalı olarak inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lenf systemi hakkında genel bilgi Prof. Dr. Murat KABAK SYSTEMA LYMPHATİCUM..pdf
2 Büyük lenf damarları Prof. Dr. Murat KABAK SYSTEMA LYMPHATİCUM..pdf
3 Cisterna chyli Prof. Dr. Murat KABAK SYSTEMA LYMPHATİCUM..pdf
4 Lenf düğümlerinin yapısı Prof. Dr. Murat KABAK SYSTEMA LYMPHATİCUM..pdf
5 Hemal ve hemolenf düğümlerin yapısı Prof. Dr. Murat KABAK SYSTEMA LYMPHATİCUM..pdf
6 Başın lenf sistemi Prof. Dr. Murat Kabak - Baş ve boyun lenf sistemi.pdf
7 Boynun lenf sistemi Prof. Dr. Murat Kabak - Baş ve boyun lenf sistemi.pdf
8 Ön ekstremite lenf sistemi Prof. Dr. Murat KABAK - Ön ekstremite lenf sistemi.pdf
9 Göğüs boşluğu lenf sistemi (Lnn. thoracicum) Prof. Dr. Murat KABAK - Göğüs boşluğu lenf sistemi.pdf
10 Göğüs boşluğu lenf sistemi (Lnn mediastinale) Prof. Dr. Murat KABAK - Göğüs boşluğu lenf sistemi.pdf
11 Karın duvarının lenf sistemi Prof. Dr. Murat KABAK - Karın boşluğu lenf sistemi.pdf
12 Ara sınav
13 Karın boşluğu lenf sistemi Prof. Dr. Murat KABAK - Karın boşluğu lenf sistemi.pdf
14 Pelvis’in lenf sistemi Prof. Dr. Murat KABAK - Pelvis'in lenf sistemi.pdf
15 Arka ekstremite lenf sistemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456715 Evcil memeli hayvanlarda lenfatik sistemi oluşturan anatomik yapılar hakkında detaylı bilgiler öğrenir.
2 1456716 Evcil memeli hayvanlarda canlı hayvan muayenesinde ve et muayenesinde kullanılan lenfatik yapıları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek