Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN713 Duyu Organları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Duyu organlarının Anatomik özelliklerini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Prof. Dr. M. Erdem Gültiken, Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. Duyu Organları Anatomisi [Sensory Organs Anatomy]. Serbest, A., U. Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları, 2010-3, Bursa, 2010 4. Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G., 1987. Textbook of Veterinary Anatomy, W.B. Saunders Company, Philadelphia.. 5. -Anatomy of the Domestic Birds 6. -The Technique of Dissectio 7. -Clinical anatomy for small animal practitioners 8. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenci işitme, görme, tad, koku ve dokunma duyusu organlarını karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulbus oculi- Tunica fibrosa bulbi- Tunica vasculosa bulbi
2 Tunica interna bulbi- Camera bulbi
3 Organa oculi accesoria
4 Apparatus lacrimalis
5 Auris media
6 Auris interna
7 Denge ve işitme yolları
8 Koku yolları
9 Tad organı
10 Integmentum communae
11 Pili -Cornu
12 Ara Sınav
13 Mammae
14 Glandula cutis
15 Ungulae

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456731 Evcil memeli hayvanların duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak öğrenir.
2 1456732 Klinik uygulamalarda veteriner hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek