Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN714 Meme Anatomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Meme bezi anatomisini öğretmeyi hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülke ekonomisi için önemli bir yer tutan ve süt üretiminin kaynağı olan ruminantia’da meme bezi ile diğer evcil memelilerde meme bezlerinin makroanatomisini karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Glandula cutis’in (gll. sebaceae, gll. sudoriferae) anatomisi
2 Evcil memelilerde özel deri bezleri
3 Türlerine göre mamma’nın lokalizasyonu
4 Corpus mammae’nin anatomik yapısı
5 Papilla mammae’nin anatomik yapısı
6 Meme dokusundaki boşluk ve kanal siteminin yapısı
7 Ductus papillaris’in anatomisi
8 Sinus lactiferi’nin anatomisi
9 Ductus lactiferi’nin anatomisi
10 Meme bezinin kan damarları
11 Meme bezinin lenf damarları
12 Arasınav
13 Meme bezinin fascia’ları
14 Meme bezinin sinirleri
15 Sütün izlediği yol

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232065 Meme bezinin anatomisini detaylı olarak öğrenir.
2 1232066 Meme bölümlerinin ve lokalizasyonunun klinik önemini detaylı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67303 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67304 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 67305 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 67306 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 67307 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 67308 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 67310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 67309 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67311 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek