Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Deneysel çalışmalarda kullanılan laboratuar hayvanlarının anatomisini karşılaştırmalı olarak öğretmeyi hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Laboratory Anatomy of the Rabbit -Anatomy and Embryology of the Laboratory Rat -A color Atlas of Anatomy of Small Laboratory Animals Vol I: Guinea Pig , Rabbit -Laboratuar Hayvanları Anatomisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuar hayvanlarının anatomik yapılarını sistematik ve detaylı olarak inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
7 Laboratuvar 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Terminoloji
2 Tavşan’da locomotor system anatomisi
3 Tavşan’da Sindirim sistemi anatomisi
4 Tavşan’da Solunum sistemi anatomisi
5 Tavşan’da kardiovaskuler sistem anatomisi
6 Tavşan’da ürogenital sistem anatomisi
7 Tavşan’da duyu ve sinir sistemi anatomisi
8 Fare, Rat ve Kobay’da locomotor system anatomisi
9 Fare, Rat ve Kobay’da Sindirim sistemi anatomisi
10 Fare, Rat ve Kobay’da Solunum sistemi anatomisi
11 Fare, Rat ve Kobay’da Kardiovaskuler sistem anatomisi
12 Ara sınav
13 Fare, Rat ve Kobay’da Urogenital sistem anatomisi
14 Fare’de duyu ve sinir sistemi anatomisi
15 Rat ve Kobay’da duyu ve sinir sistemi anatomisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456754 Öğrenci laboratuar hayvanlarının anatomisini detaylı bir şekilde öğrenir.
2 1456755 Öğrenci laboratuar hayvanlarının diğer türler ile arasındaki anatomik farklılıkları tespit edebilir.
3 1456756 Öğrenci anatomik yapılar ile fonksiyonel ilişkilerin bağlantısı kurup, yorumlar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek