Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eğitim ve çalışmalarda teknolojik ve görsel yönü ön plana çıkaran ve güncel teknolojileri kullanmayı hedefleyen bir derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Özge Madri Bayar, Photoshop CS6 - (Oku, İzle, Dinle, Öğren), Kodlab Yayınları, 2012 - Curtis Frye, Joyce Cox, Joan Lambert, Adım Adım Microsoft Office Professional 2010,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner anatomi eğitimi ve çalışmalarında bilgisayarın kullanımı ile hazır programların incelendiği interaktif bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
51 Sözlü Sınav 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner Anatomi’de bilgisayarın kullanım alanları
2 Kullanılan programlar ve ders süresince kullanılacak işletim sistemi hakkında bilgilendirme
3 Office programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı -I
4 Office programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı –II
5 Resim/Fotoğraf Hazırlama ve Düzenleme programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı –I
6 Resim/Fotoğraf Hazırlama ve Düzenleme programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı –II
7 Video hazırlama ve Düzenleme programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı –I
8 Video hazırlama ve Düzenleme programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı -II
9 İllüstrasyon hazırlama ve düzenleme programlarının Veteriner Anatomi’de kullanımı
10 Hazırlanan içeriğin Cd-rom hazırlamada kullanımı
11 Hazırlanan içeriğin teorik ve uygulama ders ortamında kullanılması –I
12 Arasınav
13 Hazırlanan içeriğin teorik ve uygulama ders ortamında kullanılması –II
14 Hazırlanan içeriğin ölçme değerlendirmede kullanımı
15 Hazırlanan içeriğin internet ortamına aktarılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232097 Öğrenci, Veteriner anatomi öğretiminde kullanılabilecek programları tanır
2 1232098 Öğrenci fotoğraf ve resimleri düzenleyebilir
3 1232099 Öğrenci hazırladığı içerikleri derste, ölçme değerlendirmede ve internet ortamında doğru ve etkili biçimde sunmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67303 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67304 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 67305 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 67306 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 67307 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 67308 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 67310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 67309 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67311 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 3 4 3 4
2 3 3 4 3 3 3 4 3 4
3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek