Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Düşünsel, öğretici ve eğitici metinleri, dönemlere göre seçebilme; metinleri dil ve anlatım yönünden, dilin özellikleri ve imkânları yönünden kavratabilme; öğretici ve eğitici metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme. Eğitsel metinlerden Türkçe öğretiminde yararlanma.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Emin Özdemir, Eleştirel Okuma, Ankara Bilgi Yayınevi, 2002. Doğan Günay, Metin Bilgisi, Papatya Yayıncılık 2013. Neslihan Karakuş, Türkçe Öğretiminde Kaynak Metin Kullanımı, Pegem Akademi, 2012. Şiir ve Öykü Antolojileri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretici ve eğitsel metinlerin seçimi, okunması, okumanın anlamları ve işlevleri, okumayı oluşturan öğeler, öğretici metinlerin okunması; konu, bakış açısı tesbiti, metindeki mesajların, iletinin tesbiti, öğretci düşünsel metinlerde sözcük, cümle, paragraf, anlatım biçimi, öğretici ve düşünsel türler ve türlerin dil imkanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
22 Proje Hazırlama 10 2 20
23 Proje Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitsel metin nedir? Eğitsel metinlerle edebi metinler arasındaki farklılıklar nelerdir?
2 Eğitsel metinlerin genel özellikleri ve türleri.
3 Eğitsel metinleri dil ve anlatım yönünden, dilin özellikleri ve imkanları yönünden kavratabilme
4 Eğitsel metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.
5 Eğitsel metinlerde konu tespiti, bakış açısı
6 Eğitsel metinlerde iletiler
7 Eğitsel metinlerde değerler
8 Ara Sınav
9 Eğitsel metinlerden Türkçe öğretiminde yararlanma
10 Eğitsel metin örnekleri belirleme ve inceleme
11 Eğitsel metin örnekleri inceleme
12 Eğitsel metin örnekleri inceleme
13 Eğitsel metin örnekleri inceleme
14 Eğitsel metin örnekleri inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210723 Düşünsel, eğitici ve öğretici metinleri dönemlerine göre seçebilme
2 1186807 Dil ve anlatım yönünden metinler, Olanakları ve özellikleri açısından dilin anlaşılması
3 1188590 Öğretici ve eğitici metinleri, dönemlerine göre, tematik (izleksel) yönden değerlendirebilme.
4 1189023 Öğretici ve eğitici metinlerin seçimi
5 1194893 Metnin başlığını, amacını ve mesajını belirleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek