Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dil öğretim ilkelerini belirterek dil öğretiminde kullanılan yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri tanıtmak; drama ve yaratıcı daramayı tanıtarak eğitimdeki yerini belirtmek, dil öğretiminde bir teknik olarak yaratıcı dramanın öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Dr. Mediha Mangır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, A., Çocukta Yaratıcılık ve Drama,Anadolu Üniversitesi Yayınları Demircan, Ömer. "Yabancı Dil Öğretim İlkeleri". Der Yay. İstanbul 2005. Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Yay. 2003. Ed.: Ömer Adıgüzel, Tamer Levent’e Armağan Yaratıcı Drama, 1999-2002 Yazılar, Naturel Yay. Ankara 2010. Huizinga, Johan, Homo Ludens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yay., İstanbul 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil öğretiminin tarihsel süreci , dil öğretim ilkeleri, dil öğretiminde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler, drama ve yaratıcı darama, dil öğretiminde bir teknik olarak yaratıcı drama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
15 Gösterme 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil öğretiminin tarihsel gelişimi.
2 Dil öğretim ilkeleri.
3 Dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar (Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi, Düzvarım Yöntemi)
4 Dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar (Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi, Doğal Yöntem)
5 Dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar (İletişimci Yöntem, Seçmeli Yöntem vb.)
6 Dil öğretim teknikleri (beyin fırtınası, gösteri, soru cevap, benzetim, ikili ve grup çalışmaları, altı şapkalı düşünme tekniği, kavram haritaları vb.)
7 Dil öğretim tekniklerinden drama/yaratıcı drama
8 Yaratıcı dramanın niteliği (yapısı, malzemeleri, kullanımı, önemli kavramlar)
9 Yaratıcı dramanın niteliği (yapısı, malzemeleri, kullanımı, önemli kavramlar)
10 Ara sınav
11 Dil öğretiminde yaratıcı dramanın rolü
12 Dil öğretiminde yaratıcı dramanın rolü
13 Yaratıcı drama uygulamaları
14 Yaratıcı drama uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126471 1202130 Dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarını tanır.
126472 1202152 Yaratıcı dramanın tanımını yapar, önemini açıklar, planını yapar.
126473 1202168 Yaratıcı dramayı dil öğretim tekniği olarak kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.