Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkçe Eğitiminde şiirin ve şiir bilgisinin önemini kavratmak. Aristoteles?ten günümüze ?poetika? konusunda iler, sürülen görüşleri öğretmek. Ayrıca son dönemin üç önemli poetikası üzerinde durarak bunların şiirler üzerinden uygulamasını yapmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bulut, A. (2003), Çağdaş Türk Şiirinde Edebi Gruplişmeler, Samsun, Cem Ofset Yaprak, Hisar, Yeditepe, Papirüs, Mavi vb. dergiler Döneme ait şiir antolojileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Poetika konusu Aristo'dan bu yana bilinen ve incelenen bir konu olmasına rağmen Türk Edebiyatında nasıl bir gelişme göstermiştir? Eski edebiyatımızda neden batılı anlamda poetikalara rastlanmamaktadır? Bizde Tanzimatla birlikte başlayan şiir üzerindeki düşünceler nasıl gelişmiştir? Türkçe Eğitiminde Şiir Bilgisi derslerinde, yukarıdaki soruların cevapları ile birlikte bu ortak konuların bizim şairlerimiz tarafından nasıl değerlendirildiği karşılaştırmalı bir şekilde işlenecektir. Bunun yanında Cumhuriyet Devrinin üç önemli Poetikası üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 4 20
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve kaynak eserlerin tanıtımı
2 Poetika nedir? Aristoteles'nun Poetikası, Şiir sanatının özü sorunu.
3 Abdülhak Hamit, Makber Mukaddimesi, Tevfik Fikret ve Cenab?ın şiir görüşleri
4 ORHAN VELİ VE GARİP ÖNSÖZÜ, Pozitivist fakat Negatif Bir Poetika.
5 Şiir Dili, Şiir Kime Hitap Edecektir, Resimle Müzik Arasında Şiir
6 Sürrealizm Karşısında, Şiirde Bütünlük
7 Ahmet Haşim'in ve Poetikasının Karşısında
8 AHMET HAŞİM VE PİYALE ÖNSÖZÜ,Tenkitçi Karşısında A.Haşim
9 Şiir, Şu Bilinmeyen, Ruhun Sesi, Şiirde Mânâ, Resullerin Sözü Gibi
10 Ara sınav
11 Yahya Kemâl, Şiirde Otuz Senem
12 NECİP FAZIL ve POETİKASI Şiir Üzerine
13 Mahkemelerde ve Akademyada Şairler Sorgulanıyor Tarifler, Şiirin İç Piramidi,
14 AHMET HAMDİ TANPINAR, İSMET ÖZEL VE ŞİİR

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125974 1200856 Aristoteles'in Poetikasını öğrenir.
125975 1200915 Divan Şiirinde poetika gerçeğini görür.
125976 1200930 Yeni Türk Şiirini Poetik açıdan değerlendirir.
125977 1200938 Son dönem poetikalarını öğrenir, karşılaştırır ve metin üzerinde uygular.
125978 1200944 Cumhuriyet Dönemi ve önceki poetikaları karşılaştırır .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.