Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çocuk edebiyatının temel türlerini ve bu türlerin özelliklerini, eğitim açısından taşıdığı önemi kavratmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şimşek, Tacettin , 2011, Çocuk Edebiyatı, Ankara: Grafiker Yay. Yalçın, Alemdar, Gıyasettin Aytaş, 2005, Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yay. Demirel, Şener vd., 2010, Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı, Ankara: Pegem Akademi Yay., Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ekim 2005 Cüneyt Okay, 1999, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İst. Şirin, M. Ruhi, 1994, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yay. Türk Dili dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel sayısı, Ankara, Ocak 1993 sayısı Demiray, Kemâl , 1970,Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Meb Yay. Zengin, A. Yaşar, Nesrin Zengin, 2009, Eğitim Fakülteleri için Çocuk Edebiyatı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı ve "tür" kavramları; masal, destan, efsane, fabl, bilmece, ninni, tekerleme, fıkra, hikaye, halk hikayesi ve roman türlerinin özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 17 17
2 Final Sınavı 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 22 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 "Çocuk", "edebiyat" ve "tür" kavramları
2 Masallar
3 Masallar
4 Masallar ve eğitim işlevleri
5 Destanlar
6 Destanlar ve eğitim işlevleri
7 Efsaneler ve eğitim işlevleri
8 Tekerlemeler ve eğitim işlevleri
9 Ninniler ve halk hikayeleri
10 Ara sınav
11 Fabllar ve bilmeceler ile bu türlerin eğitim işlevleri
12 Hikaye türü ve özellikleri
13 Hikaye türü ve özellikleri
14 Roman türü ve özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294543 Çocuk edebiyatıyla ilgili temel kavramları bilir
2 1294544 Çocuk edebiyatı türlerini bilir ve türler arasında ayrım yapabilir.
3 1294545 Çocuk edebiyatı türlerine ait önemli metinleri tanır.
4 1294542 Çocuk edebiyatı türlerinin eğitimsel işlevlerini bilir
5 1294546 Çocuk edebiyatı türlerinin biçim ve içerik özelliklerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek