Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Yunus Emre ve Eğitim ekseninde bilgi ve birikim sahibi olmasını sağlamak. Olumlu davranış geliştirecek bakış açısı oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mehmet Aydın, Prof.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları. Yavuz Bayram, Divan Şiiriyle Değerler Eğitimi, İlkadım Belediyesi Yayınları. Aydemir, C. (2010). Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinde Eğitim Değerleri. Ankara: Roza Yayınevi. Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk ve D. Dilek. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi: Yapılandırmacı bir yaklaşım. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Ekşi, H. (2003). Temel insanî değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: karakter eğitimi programları. Journal of Values Education, 1(1), S. 79-96. Emirhan, T. (2016). Değerler eğitimi bağlamında Yavuz Bahadıroğlu’nun çocuk romanları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Erol, G. (1993). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul, Ötüken Neşriyat. Güngör, E. (2000). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Velî Mevlânâ ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve Hoşgörü Eğitimi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, S. 193-208. Recep, K. (2008). Hoşgörü ve eğitimi. DEM Dergi, 6, S. 114-119. Seyfi, K. (2007). Modern eğitimde değer arayışları. DEM Dergi, 1, S. 28-33. Türk Dil Kurumu. Değer Kavramı. Erişim Adresi: http://sozluk.gov.tr. Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunus Emre, Eğitim, Değerler Eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 75 75
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, tanımı ve kapsamı.
2 Ders için yararlanılacak kaynaklar.
3 Konuyla ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalar.
4 Konuyla ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalar.
5 Yunus Emre (hayatı, şiirleri, şahsiyeti).
6 Yunus Emre (hayatı, şiirleri, şahsiyeti).
7 Eğitsel metniler bağlamında Yunus Emre'nin şiirlerinin değerlendirilmesi.
8 Eğitsel metniler bağlamında Yunus Emre'nin şiirlerinin değerlendirilmesi.
9 Eğitsel metniler bağlamında Yunus Emre'nin şiirlerinin değerlendirilmesi.
10 Eğitsel metniler bağlamında Yunus Emre'nin şiirlerinin değerlendirilmesi.
11 "Yunus Emre ve Eğitim" eksenli örnek bir makale planlama.
12 "Yunus Emre ve Eğitim" eksenli örnek bir makale planlama.
13 "Yunus Emre ve Eğitim" eksenli örnek bir makale planlama.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6 1539287 Öğrenciler, Yunus Emre ve Eğitim eksenli bilgi, birikim ve deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek