Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESDR Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Öğrencinin belli bir konuda sistematik bilgi toplama, derleme ve bu bilgileri sözlü olarak aktarma becerisini geliştirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002. 5. Douglas F. McBride: Learning Veterinary Terminology. Mosby, 2001. 6. Bairbre O'Malley: Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species: Structure and function of mammals, birds, reptiles and amphibians. Sounders Ltd., 2005. 7. Miller ME: Anatomy of the dog. WB. Sounders Company. Phledelphia, London, 1964. 8. Süreli dergiler: Acta Anatomica, Anatomical Record, Anatomy and Ebryology, Annals of Anatomy, Clinical Anatomy, Anatomy Histology Embryology, Journal of Anatomy, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi Bilim alanındaki son gelişmeleri kapsayan bir konu derlenir ve akademik personele ve öğrencilere sunulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 1 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
2 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
3 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
4 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
5 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
6 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
7 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
8 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
9 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
10 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
11 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
12 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
13 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
14 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri
15 Seminer hazırlama ve yazma teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95530 1193906 Bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak
95531 1172433 Doktora tezi hazırlamak ve ders aktarmak için alt yapı oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67303 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67304 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 67305 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 67306 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 67307 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 67308 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 67310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 67309 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 67311 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
95530 5 4 5 4 5 4 5 5 4
95531 5 4 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek