Program Tanımları

Kuruluş

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2005 yılında kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak eğitime başlamıştır..

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Prof. Dr. S. Ahmet AĞAOĞLU

Bölüm Olanakları

Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuarı, uygulamalı, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64355 Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme
2 64356 Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
3 64357 Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme
4 64358 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
5 64359 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
6 64360 Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
7 64361 Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme
8 64362 Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
9 64363 Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme
10 64364 Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme
11 64365 Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme
12 64366 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
13 64367 Dürüst ve çalışkan olma, yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşıma.
14 64368 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT123 Antrenörlük Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
ANE111 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT115 İlkyardım ve Sporcu Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT109 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
ANTSEÇ-1 Seçmeli I SDG 2 1 0 3 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 6
ANT101 Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
ANE107 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 4
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT112 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 5
ANTSEÇ-2 Seçmeli II SDG 2 1 0 3 0
ANTSEÇ-3 Seçmeli III SDG 2 1 0 3 0
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ANT106 Spor Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ANE110 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ANT265 Atletizm Zorunlu 2 1 0 3 6
ANT201 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 0 2 4
ANT211 Genel Antrenman Bilgisi-I Zorunlu 2 0 0 2 6
ANT209 Psikomotor Gelişim Zorunlu 2 0 0 2 6
ANTSEÇ-4 Seçmeli IV SDG 2 1 0 3 0
ANTSEÇ-5 Seçmeli V SDG 2 1 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ANT228 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 4
ANT210 Genel Antrenman Bilgisi-II Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT208 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 4
ANTSEÇ-6 Seçmeli VI SDG 2 0 0 2 0
ANTSEÇ-7 Seçmeli VII SDG 2 1 0 3 0
ANT204 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANE309 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 5
ANT301 Genel Antrenman Bilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT325 Performans Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 5
AES-5 Seçmeli VIII SDG 2 0 0 2 4
ANT305 Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 2 4
ANT307 Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
AUDT-1 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I SDG 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT348 Artistik Cimnastik Zorunlu 2 1 0 3 5
ANTSEÇ-9 Seçmeli IX SDG 2 1 0 3 0
ANT304 Spor Biyomekaniği Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT398 Spor Masajı Zorunlu 2 1 0 3 5
AUDT-2 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II SDG 2 2 0 3 0
ANT310 Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje I Zorunlu 3 1 0 4 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT401 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 2 0 0 2 6
MYD-1 Mesleki Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
ANTSEÇ-10 Seçmeli X SDG 2 1 0 3 0
ANTSEÇ-11 Seçmeli XI SDG 2 1 0 3 0
ANT403 Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 3
ANE407 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I Zorunlu 3 1 0 4 5
AUDT-3 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III SDG 2 2 0 3 0
ANE409 Uzmanlık Dalında Araştırma ve Proje II Zorunlu 3 1 0 4 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD-2 Mesleki Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
ANT408 Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 4
ANTSEÇ-12 Seçmeli XII SDG 2 1 0 3 0
ANT402 Sporda Organizasyon ve Planlama Zorunlu 2 0 0 2 6
ANE404 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II Zorunlu 3 1 0 4 6
AUDT-4 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV SDG 2 2 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT119 Seçmeli I ( Bowling Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT125 Seçmeli I ( Sportif Ritmik Cim. Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT127 Seçmeli I ( Kayak Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT133 Seçmeli I ( Bisiklet Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT139 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 4
ANT143 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 4
ANT143. Seçmeli I (Yüzme) Zorunlu 1 2 0 2 4
ANT145 Seçmeli I ( Halter Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT147 Seçmeli I ( Eskrim Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT149 Seçmeli I ( Kürek Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT153 Seçmeli I ( Step -Aerobik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT155 Seçmeli I ( Yamaç Paraşütü Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT157 Seçmeli I ( Yüzme Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT159 Seçmeli I ( İzcilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT161 Seçmeli I ( Bilardo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 4
ANT163 Seçmeli I ( Temel Bilgi Teknolojileri ) Zorunlu 2 1 0 3 4
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT118 Seçmeli II ( Badminton Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT122 Seçmeli II ( Tenis Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT130 Seçmeli II ( Dağcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT132 Seçmeli II ( Okçuluk Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT136 Seçmeli II ( Yelken Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT138 Seçmeli II ( Satranç Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT142 Seçmeli II ( Genel Masaj Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT146 Seçmeli Il (Okçuluk Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT146. Seçmeli II (Okçuluk) Zorunlu 1 2 0 2 5
ANT114 Seçmeli III ( Cimnastik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT152 Seçmeli III ( Güreş Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT164. Seçmeli III (Taekwondo) Zorunlu 1 2 0 2 5
ANT166 Seçmeli III ( Orientring Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT182 Seçmeli III ( Halk Oyunları Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT184 Seçmeli III ( Atıcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT186 Seçmeli III ( Boks Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT188 Seçmeli III ( Taekwondo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT190 Seçmeli III ( Squash Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT192 Seçmeli III ( Buz Pateni Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT194 Seçmeli III ( Karate Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT196 Seçmeli III ( Vücut Geliştirme ve Spor Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT198 Seçmeli III ( Plates Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
BİO120 Mesleki İngilizce I Ortak 2 0 0 2 0
BİO122 Çevre Biyolojisi Ortak 2 0 0 2 0
BİO124 Doğa Koruma Ortak 2 0 0 2 0
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma Ortak 2 0 0 2 0
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması Ortak 2 0 0 2 0
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM608 Acil Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT227 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT239 Seçmeli IV ( Curling Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT243 Seçmeli IV ( Ritm ve Dans Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT245 Seçmeli IV (Kayak Eğitimi) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT247 Seçmeli IV ( Badminton Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT249 Seçmeli IV (Masa Tenisi) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT251 Seçmeli IV (Judo Eğitimi) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT253 Seçmeli IV ( Orientring Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT241 Seçmeli V ( Salon Futbolu Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT255 Seçmeli V ( Basketbol Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT257 Seçmeli V ( Voleybol Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT261 Seçmeli V ( Golf Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT263 Seçmeli V ( Buz Pateni Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT232 Seçmeli VI (Basketbol Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT256 Seçmeli VI ( Fiziksel Uygunluk ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT258 Seçmeli VI ( Rekreasyon ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT260 Seçmeli VI ( Doping ve Ergojenik Yardım ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT262 Seçmeli VI ( Sporda Beceri Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT264 Seçmeli VI ( Spor Sosyolojisi ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT266 Seçmeli VI ( Çocuk Koruma ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT268 Seçmeli VI ( Fair Play Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT240 Seçmeli VII (Yüzme Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT246 Seçmeli VII (Gösteri Cimnastiği Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT270 Seçmeli VII ( Golf Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT272 Seçmeli VII ( Buz Hokeyi Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT274 Seçmeli VII ( Bowling Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT276 Seçmeli VII ( Su Altı Dalış Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT278 Seçmeli VII ( Yüzme Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT282 Seçmeli VII ( Atletizm Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT284 Seçmeli VII ( Gösteri Cimnastiği Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT286 Seçmeli VII ( Step - Aerobik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT288 Seçmeli VII ( Spor Masajı ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT290 Seçmeli VII ( Su Kayağı ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANT292 Seçmeli VII ( Binicilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT303 Seçmeli VIII (Kondisyon Atrenmanı ve Yöntemleri) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT313 Seçmeli VIII (Spor Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT315 Seçmeli VIII (Antropometri) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT317 Seçmeli VIII (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT319 Seçmeli VIII (Spor Hukuku) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT321 Seçmeli VIII (Sporda Liderlik) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT323 Seçmeli VIII (Sporda İşletme) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANT327 Seçmeli VIII ( Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANE335 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE337 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE339 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE341 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE343 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Atletizm) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE345 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Yüzme) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE347 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Cimnastik) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE349 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Badminton) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE351 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Güreş) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE353 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Tenis) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE355 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Judo) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE357 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Kayak) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE359 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Okçuluk) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE361 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Masa Tenisi) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE363 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I (Taekwondo) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANT377 Uzmanlık Dalı ve Teorisi I ( Fitness, Welness, Vücut Geliştirme, Kişisel Antrenörlük) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANE354 Seçmeli IX ( Güreş Eğitimi) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE360 Seçmeli IX ( Dağcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE362 Seçmeli IX ( Masa Tenisi Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE364 Seçmeli IX ( Orientring Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE366 Seçmeli IX ( İzcilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE368 Seçmeli IX ( Gösteri Cimnastiği Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE370 Seçmeli IX ( Yamaç Paraşütü Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE372 Seçmeli IX ( Halk Oyunları Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE374 Seçmeli IX ( Okçuluk Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE376 Seçmeli IX ( Judo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE378 Seçmeli IX ( Taekwondo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE380 Seçmeli IX ( Kule Atlama Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE382 Seçmeli IX ( Sguash Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE386 Seçmeli IX ( Yüzme Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE388 Seçmeli IX ( Yoga ve Shiatsu Teknikleri ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE390 Seçmeli IX ( Aerobik Kondisyon ve Fitness ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE392 Seçmeli IX ( Atlı Sporlar ve Cirit ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE394 Seçmeli IX ( Badminton Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE396 Seçmeli IX ( Sualtı Dalış Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE312 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Masa Tenisi) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE314 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Taekwondo) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE318 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE320 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE322 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE324 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE326 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Atletizm) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE328 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Yüzme) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE330 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Cimnastik) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE332 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Badminton) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE334 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Güreş) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE336 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Tenis) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE338 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Judo) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE340 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Kayak) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE342 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II (Okçuluk) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANT346 Uzmanlık Dalı ve Teorisi II ( Fitness, Welness, Vücut Geliştirme, Kişisel Antrenörlük) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT411 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 5
ANE447 Seçmeli X ( Badminton Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE449 Seçmeli X ( Sportif Ritmik Cimnastik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE451 Seçmeli X ( Güreş Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE453 Seçmeli X ( Kayak Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE457 Seçmeli X ( Tenis Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE459 Seçmeli X ( Dağcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE461 Seçmeli X ( Kürek Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE463 Seçmeli X ( Halk Oyunları Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE465 Seçmeli X ( Okçuluk Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE467 Seçmeli X ( Yelken Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE469 Seçmeli X ( Satranç Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE471 Seçmeli X ( İzcilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE473 Seçmeli X ( Judo ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE483 Seçmeli X ( Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirmesi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE485 Seçmeli X ( Eğitsel Oyunlar Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE403 Seçmeli XI ( Kule Atlama Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE455 Seçmeli XI ( Buz Pateni Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE475 Seçmeli XI ( Masa Tenisi Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE477 Seçmeli XI ( Bisiklet Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE479 Seçmeli XI ( Halter Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE481 Seçmeli XI ( Orientring Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE487 Seçmeli XI ( Yüzme Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE489 Seçmeli XI ( Gösteri Cimnastiği Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE491 Seçmeli XI ( Atıcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE493 Seçmeli XI ( Binicilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE495 Seçmeli XI ( Boks Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE497 Seçmeli XI ( Taekwondo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE499 Seçmeli XI ( Bilardo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 5
ANE415 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III ( Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE417 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE419 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE421 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE423 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Atletizm) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE425 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Yüzme) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE427 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Cimnastik) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE429 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Badminton) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE431 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Güreş) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE433 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Tenis) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE435 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Judo) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE437 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Kayak) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE439 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III (Okçuluk) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE441 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III ( Masa Tenisi ) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE443 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III ( Taekwondo ) Zorunlu 2 2 0 3 5
ANE445 Uzmanlık Dalı ve Teorisi III ( Fitness, Welness, Vücut Geliştirme, Kişisel Antrenörlük) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANT436 Mesleki Yabancı Dil-II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 6
ANE442 Seçmeli XII ( Badminton Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE444 Seçmeli XII ( Sportif Ritmik Cim. Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE446 Seçmeli XII ( Güreş Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE448 Seçmeli XII ( Dağcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE450 Seçmeli XII ( Bisiklet Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE452 Seçmeli XII ( Halter Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE454 Seçmeli XII ( Yüzme Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE456 Seçmeli XII ( Kürek Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE458 Seçmeli XII ( Yamaç Paraşütü Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE460 Seçmeli XII ( Okçuluk Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE462 Seçmeli XII (Yelken Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE464 Seçmeli XII ( Satranç Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE466 Seçmeli XII ( Atıcılık Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE468 Seçmeli XII ( Binicilik Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE470 Seçmeli XII ( Boks Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE472 Seçmeli XII ( Bilardo Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE474 Seçmeli XII ( Kule Atlama Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANE476 Seçmeli XII ( Buz Pateni Eğitimi ) Zorunlu 2 1 0 3 6
ANT400 Seçmeli XII (Girişimcilik ve Spor) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE410 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE412 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE414 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE416 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE418 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Atletizm) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE420 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Yüzme) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE422 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Cimnastik) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE424 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Badminton) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE426 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Güreş) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE428 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Tenis) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE430 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Judo) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE432 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Kayak) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE434 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV (Okçuluk) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE436 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV ( Masa Tenisi ) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE438 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV ( Taekwondo ) Zorunlu 2 2 0 3 6
ANE440 Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV ( Fitness, Welnes, Vücut Geliştirme, Kişisel Antrenörlük) Zorunlu 2 2 0 3 6