Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yazılı edebiyatın başlangıcından günümüze kadar seçilmiş örnek metinlerini dilin gelişimi, kullanımı yönünden incelemek ve bütün yönleriyle değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Aydın-Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Besim Atalay, Divanü Lugati't-Türk Tercümesi, TDK; Ankara 1988.. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 19870. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Türk Dil Kurumu, Ankara 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orhon Yazıtları, Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati't-Türk Dede Korkut Kitabı Türk dilinin tarihi seyri içindeki örnek metinlerdir. Bu metinler farklı açılardan ele alınarak tek tek ve bütün olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
27 Makale Yazma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 2 20 40
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
34 Okuma 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orhon Yazıtları ve sözvarlığı
2 Kültigin Abidesi
3 Kutadgu Bilig ve Değerler
4 Adalet, kut, kanaat, anlayış.
5 Kutadgu Bilig, bilgelik ve bilgi.
6 Kutadgu Bilig ve eğitim
7 Divanü Lugati't-Türk ve Türkçenin söz varlığı
8 Arasınav
9 Divanü Lugati't-Türk'te atasözleri ve deyimler
10 Divanü Lugati't-Türk'te eski Türk şiiri örnekleri
11 Dede Korkut
12 Dede Korkut'taki Boylar
13 Dede Korkut'ta değerler
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98771 1201238 Türkçenin uzun tarihi içindeki tarihi metinleri tanır.
98772 1201267 Türkçenin tarihi metinlerine yansıyan anlam özelliklerini kavrar.
98773 1201278 Türkçenin tarihi içindeki gelişim özelliklerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.