Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB604 Gençlik Edebiyatı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Gençlere görüp izlediklerini, dinlediklerini tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak; onları , Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek; onlara okuma alışkanlık ve zevkini kazandırarak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdemir; e. (2002), Eleştirel Okuma, Ankara Bilgi Yayınevi Şiir ve Öykü Antolojileri Sedat Sever, Çocuk Edebiyatı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gençlik Edebiyatı, tanımı, yorumu, bu konuda yapılan değerlendirmeler, tanımlar, yorumlar, eleştiriler bilgisi; gençlerin gereksinim duyduğu estetik ve eğitsel değerleri anlama sunacak eserler seçmek, bu eserleri incelemek, eleştirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 4 20
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gençlik Edebiyatı nedir ne değildir?
2 Gençlik edebiyatının tanımı, yorumu
3 Bu konuda yapılan değerlendirmeler, tanımlar, yorumlar, eleştiriler
4 Gençlerin gereksinim duyduğu estetik ve eğitsel değerleri sunacak gençlik edebiyatı eserleri tanıtılır.
5 Bu eserlerin incelenmesi
6 Yorumlanması
7 Karşılaştıılması
8 örnek metinler
9 örnek metinler
10 Ara sınav
11 Türk edebiyatı içinde gençlik edebiyatının seyri
12 Türk edebiyatından gençlik edebiyatı örnekleri
13 Çocuk ve Gençlik yazınına eleştirel bakış
14 Çocuk ve gençlik edebiyatının özellikleri, yazarları, şairleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127118 1427795 Gençlik edebiyatının tanımı üzerinde durulur.
127119 1427816 Gençlik edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yeri kavratılır.
127120 1427825 Örnek metinler üzerinde durulur.
127121 1427836 Gençlik edebiyatı metinlerinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği üzerinde durulur.
127122 1427846 Olması gereken özellikler dahilinde eser incelemesi ve eleştirisi yapılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.